Jaarverslag 2021

Opnieuw zorgde corona ervoor dat meerdere plannen niet uitgevoerd konden worden. Maar gelukkig konden er in de tweede helft van 2021 wel een aantal activiteiten doorgaan en er werden zelfs nieuwe activiteiten gestart. Een overzicht hiervan is te vinden in ons jaarverslag van 2021. 

Afgelopen jaar konden we, eerst online en later steeds meer fysiek, contact onderhouden met asielzoekers en verschillende activiteiten aanbieden. In Almelo werd zelfs een nieuw House of Joy gestart. Meerdere kinderen en jongeren gingen alsnog naar een zomerkamp en 3000 kinderen in de azc’s werden blij gemaakt met een goed gevulde rugtas.  

Toename en groei

Het aantal asielzoekers nam vorig jaar sterk toe. Dit was deels een gevolg van het ‘inhaaleffect’ na corona, maar ook vanwege een toename van oorlog en geweld in de wereld. Klimaatverandering zorgt eveneens voor extra vluchtelingen. 

Door deze stijgende aantallen vluchtelingen zaten vorig jaar de azc’s vol, terwijl het huisvesten van statushouders steeds moeizamer gaat. Bovendien moesten er na de zomer speciale opvanglocaties worden geopend voor Afghanen. 

Ook binnen onze organisatie is er sprake van groei; het team Veldwerk is vorig jaar uitgebreid evenals het aantal betaalde uren binnen het team Intercultureel missionair werk. We werden bijzonder gezegend toen we het kantoorpand, waarin we al jaren gehuisvest zijn, geschonken kregen! We voelen ons daarmee gesteund in onze ambities om te groeien.  

Het is de hand van onze God, die onvoorstelbaar creatief is met de scherven van een gebroken wereld. – Directeur Jan Pieter Mostert

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world