Gave uit kritiek op IND

Gave uit openbaar forse kritiek op de IND die de geloofwaardigheid van bekeerlingen ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ beoordeelt. Gave heeft daarom dinsdag 29 mei een Open brief gestuurd aan staatssecretaris Harbers van asielzaken. In de brief worden de zorgen gedeeld over de huidige praktijk.

Afgelopen maanden is een christelijk asielzoekersgezin teruggestuurd naar het land van herkomst, een streng moslimland waar ze een groot risico lopen vervolgd te worden vanwege hun geloof. Deze zaak staat niet op zichzelf. Gave krijgt een aantal keren per week het verzoek om advies en ondersteuning voor vluchtelingen die christen zijn geworden en waarvan de IND oordeelt dat dit niet geloofwaardig is. Ook bereiken ons regelmatig berichten van advocaten en vrijwilligers dat deze mensen worden vastgezet in detentie om te worden teruggestuurd naar het eigen land.

De Open brief en bijbehorende bijlagen vindt u op onze juridische website

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world