Nieuwe coronamaatregelen

Helaas is de situatie rond het corona-virus weer zo zorgwekkend dat er vanuit de overheid nieuwe maatregelen zijn genomen om de verspreiding tegen te gaan.

Deze maatregelen hebben ook invloed op de activiteiten met vluchtelingen. Het verschil met de voorgaande maatregelen is dat er nu in veel situaties ook wordt gewerkt met het coronatoegangsbewijs (‘de QR-code’).

De meeste activiteiten voor vluchtelingen vallen in de categorie ‘dorpshuis / buurthuis / dagbesteding’. Een aantal activiteiten kunnen vallen onder de categorie ‘kerken’.

Dorpshuis/buurthuis/dagbesteding

Hieronder vallen bijvoorbeeld inloopactiviteiten, ontmoetingsactiviteiten, samen koken en lunchen, samen bewegen, huiswerkbegeleiding of taallessen. Met de huidige regels is er geen coronatoegangsbewijs nodig voor deze activiteiten met vluchtelingen. De laatste overheidsregels vind je hier.

Ook de 1,5 meter afstand is nog niet verplicht ingevoerd voor activiteiten in buurthuizen. In de handreiking van de overheid wordt wel aangegeven dat het van belang is om deze ruimte wel te bieden. Als het mogelijk is om met een vast zitplaats te werken, dan is dat aan te raden.

Sinds 6 november is er wel een mondkapjesplicht ingevoerd bij ‘verplaatsingen’ door de ruimte.

Kerken

Hieronder vallen de activiteiten die gaan over ‘geloven’. Zoals kinderclubs, jongerenclubs, vrouwenochtenden en bijbelstudies. Als ze plaatsvinden in een kerkgebouw dan is het protocol van de betrokken kerk leidend in de mogelijkheden. Ook hier is er geen coronatoegangsbewijs nodig. Het is wijs om ook hier de 1,5 meter afstandsnorm in acht te nemen, vaste zitplaatsen aan te houden en mondkapjes te dragen bij ‘verplaatsingen’ door de ruimte.

Persoonlijke contacten

In het persoonlijke contacten gelden de nieuwe regels, waarbij er maximaal vier personen thuis uitgenodigd mogen worden (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Tot slot

We beseffen dat het persoonlijke keuzes zijn om onder de huidige voorwaarden door te gaan met de activiteiten. In teamverband zal het ook besproken moeten worden. Het is een afweging van verschillende belangen. We zijn dankbaar dat de overheid de ruimte biedt om er te zijn voor kwetsbare groepen. We weten dat er ook voor veel vluchtelingen maar weinig mogelijkheden zijn om de dag zinvol te besteden. We onderstrepen de grote waarde van persoonlijke contacten met vluchtelingen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world