Nieuwe coronamaatregelen

De opkomst van de nieuwe omicron variant heeft het kabinet doen besluiten tot een strengere lockdown voor de komende weken. Het is een verzwaring t.o.v. van de maatregelen van een week daarvoor. Deze maatregelen hebben ook invloed op de activiteiten met vluchtelingen.

De meeste activiteiten voor vluchtelingen vallen in de categorie ‘dorpshuis / buurthuis / dagbesteding’. Een aantal activiteiten kunnen vallen onder de categorie ‘kerken’.

Dorpshuis/buurthuis/dagbesteding

Ook in de nieuwste regels is opgenomen dat dit open kan blijven. Het is omschreven als: Locaties waar georganiseerde dagbesteding en opvang plaatsvindt voor kwetsbare groepen, uitsluitend voor die functie

De uitleg / uitvoering is nog niet duidelijk. Sociaal Werk Nederland schrijft:

Sociaal Werk Nederland is in overleg met het ministerie van VWS over de gevolgen van de aangekondigde nieuwe lockdown. In de loop van komende week verwachten wij weer een nieuwe handreiking te kunnen delen. Tot die tijd geldt de huidige handreiking met de volgende aandachtspunten:

  • Buurt- en wijkcentra blijven geopend voor georganiseerde dagopvang en opvang van kwetsbare groepen. Hier geldt geen verplichte eindtijd.
  • (Sociaal werk) activiteiten voor jongeren t/m 17 jaar hebben binnen en buiten geen groepsmaximum. Wel een eindtijd van 17:00 uur.
  • Voor (sociaal werk) activiteiten voor 18+ zijn we nog in overleg. Hier hopen we snel duidelijkheid over te kunnen geven.
  • Let op: niet essentiële activiteiten zijn niet toegestaan in buurt en wijkcentra. Niet essentieel is alles wat geen sociaal werk is.

Onder sociaal werk vallen bijvoorbeeld inloopactiviteiten, ontmoetingsactiviteiten, samen koken en lunchen, samen bewegen, huiswerkbegeleiding of taallessen. Er is geen coronatoegangsbewijs nodig voor deze activiteiten met vluchtelingen. De laatste overheidsregels vind je hier.

In verband met de avondlockdown wordt verzocht de activiteiten zoveel mogelijk te organiseren voor 17.00 uur. Er wordt echter uitdrukkelijk ruimte geboden om ook na 17.00 activiteiten te organiseren voor ‘alle sociaal werk geïndiceerde activiteiten’.

De 1,5 meter afstand is verplicht. Er wordt gevraagd om daar de locatie zoveel mogelijk op in te richten. Geef mensen de ruimte om de 1,5 meter afstand te houden.

Bij ‘verplaatsingen’ door de ruimte, is een mondkapje verplicht.

Kerken

Hieronder vallen de activiteiten die gaan over ‘geloven’. Zoals kinderclubs, jongerenclubs, vrouwenochtenden en bijbelstudies. Als ze plaatsvinden in een kerkgebouw dan is het protocol van de betrokken kerk leidend in de mogelijkheden. Ook hier is er geen coronatoegangsbewijs nodig. Hier gelden de algemene maatregelen: de 1,5 meter afstandsnorm, (zo mogelijk) vaste zitplaatsen mondkapjes te dragen bij ‘verplaatsingen’ door de ruimte.

Persoonlijke contacten

In het persoonlijke contacten gelden de nieuwe regels, waarbij er maximaal twee personen thuis uitgenodigd mogen worden (excl. kinderen t/m 12 jaar). Met Kerst en Oud en Nieuw is er een verruiming naar 4 personen. De meeste azc’s zijn geopend voor bezoekers, let bij het bezoek goed op de algemene hygiëne maatregelen.

Tot slot

We beseffen dat het persoonlijke keuzes zijn om onder de huidige voorwaarden door te gaan met de activiteiten. In teamverband zal het ook besproken moeten worden. Het is een afweging van verschillende belangen. We zijn dankbaar dat de overheid de ruimte biedt om er te zijn voor kwetsbare groepen. We weten dat er ook voor veel vluchtelingen maar weinig mogelijkheden zijn om de dag zinvol te besteden. We onderstrepen de grote waarde van persoonlijke contacten met vluchtelingen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world