Organisatie

Voor de uitvoering van het werk is Gave afhankelijk van giften. Gave ontvangt geen subsidie. Gave ontvangt financiële ondersteuning van o.a. particulieren en kerken.

Jaarverslag

In onze jaarverslagen geven we een verantwoording van onze activiteiten, financiën en plannen.

Salariëring

Directie en medewerkers van Gave ontvangen salaris vanuit inkomsten uit een persoonlijke achterban. Het salaris is daarom afhankelijk van de verworven inkomsten van de achterban. Minimaal wordt vanuit de persoonlijke achterban het minimumloon vergoed. Maximaal wordt vanuit de persoonlijke achterban een salaris ontvangen conform de van toepassingzijnde functieregeling en salarisschalen. De basis van de functieregeling en salarisschalen ligt in de arbeidsvoorwaarderegeling voor de kerkelijk werkers voor de PKN met een maximum van € 3.146 per maand bij voltijd dienstverband.

Het salaris van de directeur blijkt uit het jaarverslag.

De bestuursleden van Gave ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden.

ANBI

Gave is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale voordelen zijn:

  • Als u giften aan Gave geeft, zijn deze aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Gave hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die Gave doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Lees hier meer over ANBI

CBF

Gave is door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als goededoelenorganisatie. Het CBF controleert of de inkomsten verantwoord worden besteed. Lees op de site van CBF meer over deze erkenning. In 2016 werd 80% van onze uitgaven besteed aan de doelstelling van Gave, het overige deel (circa 20%) aan is besteed aan kosten eigen fondsenwerving en eigen organisatie.

Fraudeprotocol en overig

Hier vindt u ons fraudeprotocol. Daarnaast heeft Gave een gedragscode en een gedragscode fondsenwerving. Gave heeft een informatiebeveiligheidsbeleid dat u hier kunt lezen.

Statuten

De statuten van Gave zijn hier te vinden.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world