Organisatie

Voor de uitvoering van het werk is Gave afhankelijk van giften. Gave ontvangt geen subsidie. Gave ontvangt financiële ondersteuning van o.a. particulieren en kerken.

Jaarverslag

In onze jaarverslagen geven we een verantwoording van onze activiteiten, financiën en plannen. Onze overige plannen vind je terug in ons Meerjarenbeleidsplan 2022-2025.

Salariëring

Directie en medewerkers van Gave ontvangen salaris vanuit inkomsten uit een persoonlijke achterban. Het salaris is daarom afhankelijk van de verworven inkomsten van de achterban. Minimaal wordt vanuit de persoonlijke achterban het minimumloon vergoed. Maximaal wordt vanuit de persoonlijke achterban een salaris ontvangen conform de van toepassingzijnde functieregeling en salarisschalen. De basis van de functieregeling en salarisschalen ligt in de arbeidsvoorwaarderegeling voor de kerkelijk werkers voor de PKN met een maximum van € 3.146 per maand bij voltijd dienstverband.

De bestuursleden van Gave ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden.

ANBI

Gave is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale voordelen zijn:

  • Als jij giften aan Gave geeft, zijn deze aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Gave hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die Gave doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Lees hier meer over ANBI

CBF

Gave is door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als goededoelenorganisatie. Het CBF controleert of de inkomsten verantwoord worden besteed. Lees hier meer over de CBF-erkenning.

Fraudeprotocol en privacystatement

Hier vind je ons fraudeprotocol. Daarnaast heeft Gave een gedragscode en een gedragscode fondsenwerving. Ons privacystatement vind je hier.

Feedback

Heb je feedback of een klacht over een activiteit of onze werkwijze? We gaan hier graag met je over in gesprek. Gave wil integer handelen en staat open voor verbeteringen. We zullen daarom ons best doen om jouw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Je klacht kun je via dit formulier doorgeven.

Integriteit

Gave streeft naar het versterken van een cultuur van integriteit en verantwoordelijkheid die is gebaseerd op de visie van Gave, bijbelse kernwaarden en ethische principes. Lees hier ons integriteitsbeleid. Wil je melding maken van een schending van integriteit? Neem dan contact op de directeur van Gave: Jan Pieter Mostert.

Statuten

De statuten van Gave zijn hier te vinden.

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world