Dankbaar voor trainingsdag

Ontmoet vluchtelingen, was de centrale oproep in het ochtendprogramma van de Trainingsdag van Gave op zaterdag 18 maart. Zo’n 200 bezoekers werden toegerust en bemoedigd door de lezingen, muziek, ontmoeting en seminars.

Jan Pieter Mostert, directeur van Gave las uit Psalm 2. ‘Deze oudtestamentische Psalm, heeft een nieuwtestamentisch perspectief. “Kust de Zoon!”. Die Zoon heeft perspectief voor de volken. Voor vluchtelingen. Voor ons, als gereedschap in Zijn handen, om de Zoon aan hen bekend te maken.’‘Raak mensen aan. Durf mensen aan te raken. Durf de pijn te zien. Durf ook te bedenken dat die kracht die in jou is, een herstellende, een helende kracht is.’

Hierna sprak Gor Khatchikyan. Hij is in 1999 gevlucht uit ArmeniŽ en nu een veelgevraagd spreker en auteur van het boek ‘Gelukzoeker’. ‘We moeten roeien met de riemen die we niet hebben,’ zegt Gor. ‘Dat is geloof. God heeft iets nieuws gezien voor de vluchtelingen, wat wij nog niet zien. Wij kunnen hen nieuwe moed geven.’

Na de sprekers en samenzang (in het Nederlands ťn Arabisch) gaat elke deelnemer naar een eigen gekozen seminar, met als titels ‘Taalondersteuning aan vluchtelingen’, ‘De cultuur van de ander’ en ‘Hoe krijg ik de kinderen op het puntje van hun stoel?’.

Tussen de seminars ontmoeten de deelnemers elkaar tijdens de verzorgde lunch. Het interactieve moment aan het begin van het middagprogramma daagde de deelnemers uit om kennis uit te wisselen maar ook te bedenken hoe ze elkaar lokaal kunnen versterken.

Met een hoofd vol tips en een hart vol enthousiasme voor het werk onder vluchtelingen, vertrekt ieder aan het einde naar zijn eigen woonomgeving. Op naar veel mooie ontmoetingen!

Dank God voor de goed verlopen trainingsdag. Bid dat de vrijwilligers, hierdoor bemoedigd, Gods liefde door zullen geven in hun ontmoetingen met vluchtelingen.

Hebt u de trainingsdag gemist, maar wilt u wel toegerust worden? Gave biedt regelmatig toerustingsavonden of cursussen aan op verschillende plekken in Nederland. Zie de agenda. Ook bieden we een online cursus aan.