Handreiking crisis- en noodopvang

Door het hele land worden crisis- en noodopvangcentra opgericht om zo de grote stroom vluchtelingen te kunnen huisvesten. Om vrijwilligers in deze plaatsen te hulp te komen, heeft Gave twee handreikingen opgesteld:

1. Crisisopvang door gemeenten
2. Noodopvang door het COA

Wanneer u hierin geÔnteresseerd bent, dan kunt u hier de PDF-bestanden opvragen.