Incidenten op azc's

Op 11 januari 2017 is er in EO-Visie een uitgebreid artikel verschenen over de gevoelens van onveiligheid en incidenten rond christenen in de asielzoekerscentra en in de samenleving.

Vanuit Gave merken we dat het thema nog steeds actueel is. Met name in de hectische periode van noodopvangen (eind 2015 en begin 2016) was er een toename van het aantal meldingen van bedreigingen.

Samen met het COA werkt Gave aan verbetering van de situatie in de azc’s. Het is niet gemakkelijk omdat veel vluchtelingen er voor kiezen om hun probleem en angstgevoelens niet bekend te maken bij het COA. COA is daarom een brede campagne gestart om de bewustwording bij nieuwe vluchtelingen te verbeteren. Het moet duidelijk zijn dat discriminatie en bedreigingen niet toelaatbaar zijn in ons land.

Wat Gave mist bij het COA is een duidelijk protocol als vrijwilligers vanuit kerken bij Gave een melding doen van een bedreiging of gevoelens van onveiligheid. Wat kunnen we van het COA verwachten, hoe kunnen we communiceren, enz.. Dit is in onze ogen nog niet goed georganiseerd. Het is frustrerend voor Gave dat de COA niet registreert wanneer er sprake is van religieus gerelateerd geweld. Daardoor is het moeilijk om een helder beeld te krijgen van de situatie m.b.t. bedreigingen van christenen.

Lees hier het nieuwsbericht dat we eerder plaatsten over incidenten op azc's.

  • Kent u een situatie van bedreiging op azc? Meld het ons, zodat wij dit meenemen in ons contact met de COA.