Manifest ‘Sta op voor vluchtelingen’

Gave heeft een manifest gemaakt om bij te dragen aan de christelijke meningsvorming over vluchtelingen. Verschillende organisaties hebben zich achter dit initiatief geschaard. Onder hen zijn de GZB, Open Doors, Stichting tot Heil des Volks, ZOA en Operatie Mobilisatie. Met elkaar roepen ze christenen op om gehoor te geven aan de bijbelse oproep om de vreemdeling welkom te heten. Het manifest is onder andere ondertekend door Anne van der Bijl, Arie Slob en Kees van der Staaij en aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin. 

“Met dit manifest willen we mensen helpen om met bijbelse nuchterheid ťn liefde klaar te staan voor vluchtelingen,” zegt Jan Pieter Mostert, directeur van Gave. “Enerzijds maken velen zich ongerust, maar tegelijkertijd is er voor ons Christus’ opdracht om elkaar lief te hebben. Het manifest wil een steun in de rug zijn voor mensen die deze spanning voelen, maar ook gehoor willen geven aan Gods opdracht om de vreemdeling welkom te heten in ons midden.”

Inhoud manifest

Het manifest wordt breed verspreid onder kerken en christenen in Nederland. Het bestaat uit drie delen, ik wil, ik doe en ik blijf. De drie stellingen in het eerste deel belichten de basishouding die gekenmerkt wordt door liefde en realiteitszin. Het deel ik doe benoemt acties die christenen kunnen ondernemen. En het laatste deel roept op tot trouw. Arie Slob, tot november 2015 fractievoorzitter van de ChristenUnie zegt hierover: “Deze tijd vraagt om christelijke betrokkenheid: ware liefde die zich uit in concrete daden.”

Ondertekende organisaties

Achttien organisaties verbinden hun naam aan het manifest: Ark Mission, ChristenUnie, de 4e Musketier, deputaten diaconaat CGK, Evangelische Omroep, GZB, HiP, Hulp Oost-Europa, Interserve, IZB, MissieNederland, OM, Ontmoeting, Open Doors, SDOK, SGP, SKIN, Tot Heil des Volks, Verre Naasten en ZOA.
  1. Bekijk hier het manifest (pdf, bladerversie)
  2. Download hier de pdf van voorkant van het manifest (lage resolutie)
  3. Download hier de pdf van achterkant van het manifest (lage resolutie)
  4. Download hier de pdf van het manifest (hoge resolutie, printbaar, 9 mb)
  5. Bestel hier extra exemplaren van het manifest.