Brochure over doop

Gave presenteert een unieke brochure voor kerken over het dopen van asielzoekers. Gave levert hiermee een belangrijke bijdrage aan dit actuele thema. De laatste jaren is er een groeiende groep asielzoekers die overgaat tot het christelijke geloof en gedoopt wordt. Gave is geweldig blij met deze ontwikkeling; we zien Gods werk in het leven van vluchtelingen.

Vele kerken krijgen een doopverzoek van asielzoekers. Complicerend kan zijn dat de bekering van islam tot Christus een grond kan zijn voor een verblijfstatus. Wil deze vluchteling zich laten dopen omdat hij oprecht christen is geworden of speelt (ook) het verkrijgen van een verblijfstatus een rol? Het komt allebei voor. Gave ziet dat kerken heel divers omgaan met deze situaties. Er zijn kerken waar te snel wordt gedoopt. Met de brochure ‘In goede aarde’ wil Gave kerken een duidelijke handreiking geven over het dopen van asielzoekers.

De brochure geeft ook advies voor het proces naar de doop en een goede nazorg na de doop. Ook is er informatie over de asielprocedure; hierbij gaat de brochure o.a. in op de verklaringen die kerken kunnen geven als ondersteuning van de procedure.

 • Bestel hier de brochure (€ 2,50) of een gratis download.  

De brochure bevat informatie en handreikingen over o.a. de volgende onderwerpen:

 • Unieke situatie: vele asielzoekers komen tot geloof in Christus
 • Voorwaarden voor het dopen van asielzoekers
 • Hoe beoordeel je een bekering – ‘Wanneer is er vrucht’?
 • Mogelijke effecten van een ‘schijnbekering’
 • Wat zijn de gevolgen van doop en bekering: geloofsafval in de islam
 • Het traject naar de doop – wat is belangrijk?
 • De periode na de doop: familie zijn voor nieuwe gelovigen
 • Groei in geloof, discipelschap/pastoraat
 • De asielprocedure en de bekering
 • Verklaringen van de kerk over het dooptraject en geloof van de asielzoeker
 • Andere aspecten bij de procedure

‘In goede aarde’ is tot stand gekomen met inbreng van diverse ervaringsdeskundigen uit het werkveld. Er is een breed draagvlak voor de inhoud van de brochure; dit wordt zichtbaar in de ondersteunende organisaties: Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Samen Kerk in Nederland (SKIN), EA-EZA en Evangelie & Moslims.

Symposium

Op vrijdagmiddag 31 oktober 2014 organiseerde Gave een symposium in Utrecht over ‘het dopen en begeleiden van asielzoekers’. Het verslag kan hier gedownload worden.

Media-aandacht

EO-televisieprogramma 'Dit is de dag' maakte een reportage over bekering en doop van asielzoekers. Uitgezonden op 30 september 2014.