Nieuwsbrief kinderwerkers

Kinderwerk Gave start met de verzending van een nieuwsbrief voor kinderwerkers. Met deze nieuwsbrief willen we kinderwerkers inspireren, toerusten en bemoedigen. Hij bestaat uit meerdere onderdelen. Een woord uit de Bijbel, een gebedshoek, een informatief deel, een getuigenis en belangrijke data zowel voor asielzoekerskinderen als voor kinderwerkers. Kortom: met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van alle ontwikkelingen rond kinderwerk en asielzoekerskinderen.

Heeft u belangstelling voor het ontvangen van deze nieuwsbrief? Dan kunt u zich hier opgeven.