Sta stil bij de vluchteling

Gave roept kerken en christenen op om zondag 20 september stil te staan bij de vluchteling.

Het dode jongetje op het strand. Overvolle treinen boordevol vluchtelingen. Noodoplossingen en heftige discussies. De vluchtelingendrama’s zijn enorm geworden. Europees beleid voldoet niet meer. Beleidsmakers zoeken naar oplossingen, maar makkelijke oplossingen zijn er niet. 

We weten dat God al die vluchtelingen kent. Geen traan die Hij niet heeft gezien, geen noodkreet die Hij niet heeft gehoord. Voor hem zijn het geen getallen, maar waardevolle mensen met elk hun eigen verhaal. Nood mag je raken. De Heere Jezus gaat ons daar in voor. 

Daarom vragen we u om met ons op zondag 20 september in uw kerk stil te staan bij dit enorme probleem.

Stilstaan om ons te laten raken. Stilstaan om te bedenken waar het ťcht om gaat. Stilstaan om de vluchtelingen voor Gods aangezicht te brengen. Stilstaan om vervolgens in actie te komen en hen die vluchten te laten ervaren dat ze gezien en geliefd zijn.

Gave heeft de volgende materialen beschikbaar om te gebruiken in uw kerkdienst.

Ga hier naar de speciale pagina en vind daar:

  • preekschets door ds. Jos Douma
  • liedsuggesties
  • materiaal voor kinderwerk en (zondags-)school
  • Powerpoints
  • collectepresentatie

Gave is gelieerd aan het Noodhulpfonds voor vluchtelingen, een initiatief van Project 10 27 (het diaconale programma van de GZB), Verre Naasten, Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Stichting Hulp Oost-Europa.