Alie Klaver

(Salaris) administrateur

Alles moeten achterlaten… Geen veilig thuis meer hebben… Ik verlang ernaar dat vluchtelingen weer een veilige plek, asiel mogen vinden. En bovenal dat ze zich geborgen mogen weten in God. Bij Hem is voor een ieder asiel te vinden.

Mijn naam is Alie Klaver (1971). Ik werk sinds 2012 bij Gave, sinds 2017 voor dertig uur per week. In 2015 rondde ik de studie Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA) af. Dat geeft me een goede basis voor mijn werkzaamheden als boekhouder.

Ik regel alles rondom de salarissen en betalingen van Gave. In het voorjaar houd ik me bezig met de cijfers voor de jaarrekening voor de accountantscontrole. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de rapportage van de maand- en kwartaalcijfers. Daarmee geef ik het management team en het bestuur van Gave inzicht in de inkomsten en de uitgaven. Dat hebben ze nodig om het beleid op af te stemmen.

Ik vind het altijd weer fijn dat ik de financiële Gave zaken voor mijn collega’s regel, zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn: het contact leggen en iets van Gods liefde laten zien aan vluchtelingen. Ik kan dit werk doen, dankzij een trouwe achterban die mij financieel steunt! Zo zorgen we samen dat vluchtelingen worden gezien en geliefd!

Stichting Gave - Alie Klaver

/alieklaver


/alieklaver


Nieuwsbrief


Contact achterban
abcalieklaver@gmail.com
Rekeningnummer:
IBAN: NL57 INGB 0006 7750 26
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Alie Klaver

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world