Anita Eenkhoorn

Relatiemanager kerkelijk werk

Jesaja 43:6; Weerhoud niet!

Breng Mijn zonen van ver en Mijn dochters van het einde der aarde.

Door deze tekst ben ik geroepen tot het werk bij stichting Gave. Begin januari 2020 ben ik begonnen als relatiemanager kerkelijk werk. Nadat ik in mijn eigen woonplaats werkzaam ben geweest als coördinator van de Werkgroep kerk & vluchteling, mag ik mijn gaven en talenten breder inzetten.

Als relatiemanager:

  • help ik kerken bij hun taak om gastvrij te zijn voor vluchtelingen in asielzoekerscentra en in de wijk;
  • ben ik verantwoordelijk voor de contacten met de al bestaande – en het opzetten van nieuwe – lokale werkgroepen vanuit de kerken rondom azc’s, maar ook voor statushouders in de wijk;
  • geef ik vrijwilligers informatie en advies over het opzetten en uitvoeren van activiteiten zoals bezoekwerk, buddyproject, vrouwen- en kinderwerk en het opzetten van een House of Joy;
  • help ik bij de organisatie van enkele interculturele projecten, zoals bijv. de jaarlijkse Gave-vriendinnendag.

Hiervoor werk ik een dag op kantoor en twee dagen in de regio. Gave-medewerkers zijn (financieel) afhankelijk van hun achterban. Gave zet alle giften in voor het directe werk. Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken? Dit kan door gebed en/of financiële ondersteuning. Zie voor gebedspunten en meer informatie mijn nieuwsbrief en facebookpagina.Het Gave werk


Nieuwsbrief

Contact achterban
abcanitaeenkhoorn@gave.nl


Rekeningnummer:
IBAN: NL10 INGB 0006 4722 62
t.n.v. Stichting Gave,
o.v.v. Anita Eenkhoorn

Anita
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world