Floris van den Top

Missionair Veldwerker

“Toen Jezus de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.” 

Bij het lezen van deze tekst moet ik meteen denken aan de vele vluchtelingen die naar Europa komen. Jezus is bewogen met mensen die vermoeid en verstrooid zijn. Het is mijn verlangen om de vluchteling bij Jezus te brengen. Alleen Hij kan die hoop en rust geven waar ze zo hard naar op zoek zijn.

Ik werk bij Gave als Missionair Veldwerker. Op dit moment ben ik actief in Zutphen. Hier is in samenwerking met Stichting Compassie een House of Joy opgezet. Van hieruit worden verschillende activiteiten aangeboden voor de vluchtelingen.

Een belangrijk deel van mijn werk is het contact aangaan met vluchtelingen en relaties opbouwen. Een moslim zal niet zomaar het evangelie van een vreemde aannemen. Zeker niet als je bedenkt wat voor impact het heeft in het leven van een moslim wanneer zij hun leven aan Jezus geven. Een goede relatie opbouwen is essentieel om het evangelie te kunnen delen. Daar gaat mijn hart naar uit, de liefde van Jezus doorgeven.

“En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?”

“Laat mij die ‘iemand’ zijn Heer”. Het is mijn persoonlijk gebed bij elke ontmoeting en op elke plek waar ik kom. Samen bouwen we aan Gods Koninkrijk. Ieder op zijn of haar plek. Waar God je heeft geplaatst. Bouw je mee?Nieuwsbrief

Contact achterban
abcflorisvandentop@gave.nl 
Rekeningnummer:
IBAN: NL85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave

o.v.v. Floris van den Top

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world