Gerben van Wijnen

Missionair veldwerker

 

Vluchtelingen zien en liefhebben. Door naar ze te luisteren en er voor hen te zijn. Elke persoon is uniek, ieder verhaal anders. Je ervaart de dankbaarheid voor het feit dat je er voor ze bent. Het is mijn gebed dat door dit alles heen God verheerlijkt wordt.

Gods Woord roept ons op om vreemdelingen gastvrij te ontvangen. Deze roeping heeft me ertoe gebracht dat ik de bouwwereld heb verlaten. Door bij Gave aan de slag te gaan als missionair veldwerker mag ik aan die opdracht handen en voeten geven. Door zelf relaties te leggen op het azc en een stukje mee te lopen in de levens van vluchtelingen. Door kerken en vrijwilligers aan te moedigen. En door mee te werken aan het opzetten van een House of Joy in Gilze.

Gilze ligt midden in Brabant en het is heel mooi om te zien dat er zoveel lokale kerken actief zijn en dat kerkmuren wegvallen. Samen hebben we het verlangen om met Gods liefde naar de azc-bewoners om te zien!

Dit bijzondere werk kan ik niet alleen. Allereerst zijn we afhankelijk van God. Het is mijn gebed dat Hij me bekwaam maakt door Zijn Geest. Bidt u met mij mee? Ook ben ik financieel afhankelijk van een achterban. Wilt u partner worden van mijn werk?/gerben_vw

Gerben van Wijnen


Contact achterban
abcgerbenvanwijnen@gave.nl

Rekeningnummer:
IBAN: NL85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Gerben van Wijnen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world