Gerlinde Wassink

Fondsenwerver

Toen ik in 2015 hielp bij de eerste opvang van een groep vluchtelingen, raakte hun onrust en ontreddering mij. Ik realiseerde me hoe zeer vluchtelingen op achterstand staan als ze met onvoorstelbare geestelijke bagage,  hier een veilig bestaan willen op bouwen.

Het werd zo duidelijk dat vluchtelingen hulp verdienen. Dat de missie van Stichting Gave gevlucht, gezien, geliefd essentieel is als we Gods liefde willen delen en tegelijk bouwen aan de Nederlandse samenleving.

Mijn naam is Gerlinde Wassink (50). Na een opleiding Nederlands (VU), een post-hbo fundraising (Windesheim) en via een aantal non-profit organisaties, ben ik sinds mei 2019 fondsenwerver voor Gave.

Mijn passie  is het verbinden van mensen die zich betrokken voelen bij vluchtelingen en graag met giften willen bijdragen,  met het werk van Gave.

Gave steunt volledig op zulke particuliere donateurs, bedrijven en (vermogens)fondsen. Dankzij hen ontvangen christenen en vluchtelingen ondersteuning, bijvoorbeeld als trauma’s het contact bemoeilijken of juridische kennis nodig is. Dankzij hen kunnen contacten worden verdiept op de Gave-vriendinnendagen, huwelijken versterkt op Gave- huwelijksconferentie, Nederlandse en vluchtelingenjongeren samen een week op vakantie terwijl ze leren over elkaar en God.

Als een  vluchteling dan vertelt dat ‘haar nieuwe leven in Nederland pas begon op het Gave-kamp’ maakt mijn hart een sprongetje!

Dat is Gods zegen door het werk van vrijwilligers heen, het gebed van onze achterban en de financiële bijdrages van onze giftgevers.  Allemaal onmisbaar!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world