Heidy Vink

Veldwerker

In 2015 zette God mij stil, Hij vroeg mij; Heidy wat doe je met alles wat je van Mij gekregen hebt, dien je daarmee je eigen goden of dien je Mij? Vol schaamte moest ik Hem antwoorden.

Deze persoonlijke vraag van God bracht mij tot het belijden van schuld en overgave aan Hem; HEERE wijst U mij de weg, laat mij zien waar ik U kan dienen tot opbouw van Uw koninkrijk, mijn leven is voor U.

De liefde voor vluchtelingen begon te groeien en stichting Gave kwam op mijn pad. op wonderlijke wijze heeft de HEERE toen ook bevestigd dat het veldwerk is wat Hij met mij voor ogen heeft.

Het verbinden van christenen en vluchtelingen geeft mij veel energie, het is prachtig om te zien hoe vriendschappen tot stand komen, vluchtelingen zich gezien en geliefd voelen.

Ik kom veel gebrokenheid tegen onder vluchtelingen, mensen zonder hoop. Wij hebben een boodschap van hoop voor hen. Soms kan dit door het Evangelie te delen, veel vaker getuig je zonder woorden. De vluchtelingen weten dat ik christen ben en observeren je in je contact met hen.
Vluchtelingen zijn geliefd door Hem, laten ook wij hen liefhebben, Zijn liefde delen onder hen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world