Jaap van de Kamp

Teamcoördinator Jongerenwerk

Ik zet me in voor vluchtelingjongeren en hun Nederlandse vrienden. Ik investeer in vriendschappen en stimuleer andere jongerenwerkers om met deze doelgroep om te gaan. Wil je weten hoe ik dat doe?

Toen ik nog fulltime meester was, kwam ik in contact met vluchtelingen in een azc. Zo’n 10 jaar geleden begonnen we daar een jongensclub, daar genoot ik erg van!

Het viel me op dat er weinig voor hen te doen was. Maar het is juist leuk én belangrijk dat we naar hen omzien. God heeft ook met hen een plan! Ik maakte er mijn werk van en daar ga ik graag mee door.

Ik geef presentaties en gastlessen, om zo ook de Nederlandse jongeren te bewust te maken. Ook train ik vrijwilligers en jongerenwerkers, want cultuurverschillen kunnen voor misverstanden zorgen.

Gevluchte jongeren missen vaak een identificatiefiguur. Ze hebben behoefte aan nieuwe vrienden in onze land, die ze nodig hebben om hun nieuwe leven te begrijpen. Voor hen zet ik me graag in!

Wel ben ik volledig afhankelijk van giften. Wilt u onderdeel zijn van wat ik doe? De een geeft geld, de ander tijd. Dan zijn we er samen voor deze jongeren!

Jaap

Stichting Gave - Jaap van de Kamp

/jaapvdkamp


/jaapvanhetkamp


/jaapvdkamp


Jaap van de Kamp


Nieuwsbrief


Contact achterban
abcjaapvdkamp@hotmail.com
Rekeningnummer:
IBAN: NL54 INGB 0006 4722 46
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Jaap van de Kamp

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world