Lianne van der Zee

Medewerker Kennis

In Openbaringen 7 ziet Johannes een menigte met mensen uit allerlei naties, stammen, volken en talen. Deze menigte kan nog maar één ding doen: Jezus, het Lam, aanbidden! Wat zou het gaaf zijn als daar vrouwen bij zullen zijn die ik nu op het AZC ontmoet. Als daar mannen, vrouwen en kinderen zullen zijn die in hun thuisland, tijdens hun vlucht of in Nederland Jezus mogen leren kennen, doordat het evangelie ook hier aan hen verkondigd wordt. Dat is mijn droom geworden en daarom werk ik bij Gave.

Als theoloog hoop ik mensen te kunnen inspireren om vanuit Gods Woord om te zien naar de vreemdeling. Dit doe ik door te onderzoeken wat de Bijbel leert over de omgang met vreemdelingen. Wanneer dit onderzoek klaar is, hopen we medewerkers en vrijwilligers toe te kunnen rusten, zodat Gods Woord het fundament is voor hun contact met vluchtelingen. Daarnaast bezoek ik mensen op het AZC om er voor hen te zijn, naar hen te luisteren en samen te bidden.

Mijn partners werken samen met mij in deze missie door bemoediging, gebed en financiering. Wil je meewerken aan deze missie? Ik kom graag bij je langs om je te ontmoeten.


Nieuwsbrief

Contact achterban
liannevanderzee@gave.nl
Rekeningnummer:
IBAN: NL56 INGB 000 498 2096
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Lianne van der Zee

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world