Marc Brunekreeft

Jongerenwerker


“Gevlucht gezien geliefd” luidt het motto van Gave. Voor veel vluchtelingen staat dit mijlenver af van de werkelijkheid. Daarom ben ik blij een onderdeel te zijn van Gave. Zij gaan vol passie voor vluchtelingen, zodat ze zich gezien en geliefd voelen.

Ik ben Marc Brunekreeft, in 2023 aangenomen als jongerenwerker bij stichting Gave. Daarvoor heb ik twee jaar met daklozen gewerkt. Ik ontdekte toen dat ik een enorme passie heb voor mensen die aan de rand van de samenleving staan. Ook vluchtelingjongeren staan aan de rand van de samenleving. Na vele traumatische ervaringen hopen ze dat het in Nederland beter zal zijn. In Nederland aangekomen hebben ze vaak weinig privacy, worden ze geregeld overgeplaatst en leven ze in onzekerheid of ze mogen blijven. Mijn missie is hen in contact met God en met andere mensen te brengen. Die missie kan ik niet voltooien zonder een trouwe achterban.

Wil jij mij ondersteunen?

Dat kan! Door gebed, een gift of door goede ideeën bouw je mee aan Gods koninkrijk. Je kunt op de hoogte blijven door mijn nieuwsbrief te lezen. Nieuwsgierig geworden? Stuur me een mail en ik kom graag met je in contact.


Nieuwsbrief

Contact achterban
abcmarcbrunekreeft@gave.nl

Rekeningnummer:
IBAN: NL 85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,
o.v.v. Marc Brunekreeft

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world