Marco Vos

Manager veldwerk en belangenbehartiging

God bouwt zijn Koninkrijk! Ik zie het in mijn werk onder vluchtelingen en door vluchtelingen in Nederland. Te midden van hopeloosheid en pijn is er de kracht van het evangelie van Jezus Christus die hoop biedt en levens veranderd.

Ik werk inmiddels vele jaren met veel voldoening bij Gave. Samen met Mirjam mijn vrouw hebben we in 2004 de stap gemaakt om onze tijd te geven aan vluchtelingen.

Als manager Veldwerk leid ik verschillende teams en projecten bij Gave. De meeste hebben een interculturele kant. Ik vind het mooi om samen te werken met collega’s uit andere culturen en hen te helpen om in Nederland te werken.

Een ander onderdeel van mijn werk is belangenbehartiging. Gave heeft contact met de overheid (IND en COA) en met de politiek. Samen met collega’s brengen we met name de positie van christen-asielzoekers naar voren.

Door mijn jarenlange ervaring heb ik een groot netwerk opgebouwd van christenen en organisaties die werken onder vluchtelingen. Mijn kennis en ervaring deel ik weer graag met anderen.

Ten slotte heb ik ook zelf contact met vluchtelingen. Ik vind het mooi om zelf betrokken te zijn in het leven van mensen die gevlucht zijn.

Het werk is mogelijk door steun van onze persoonlijke achterban. Je bent van harte welkom om hierin mee te doen, door mee te leven, te bidden en te geven.


/marcovos


Contact achterban
abcmarcovos@gave.nl

Rekeningnummer:
IBAN:  NL 85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,
o.v.v. Marco Vos

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world