Marieke Bos

Missionair veldwerker

Mijn verlangen is om mensen met diverse culturele achtergronden te verbinden met Nederlanders. Ik hoop dat asielzoekers en statushouders een nieuw netwerk mogen opbouwen in Nederland en zich gezien en geliefd voelen.

Via Gave werk ik als missionair veldwerker in Deventer. Ik organiseer activiteiten waarin mensen vanuit asielzoekerscentrum (azc) Schalkhaar of nieuwkomers uit Deventer elkaar kunnen ontmoeten. Ik wil graag dat mensen bemoedigd worden te groeien in geloof en dat zij hun gaven en talenten mogen ontdekken. Ik hoop dat de activiteiten een brug vormen voor nieuwkomers om zich meer thuis te voelen in Nederland.

In Deventer werk ik samen met de International Christian Fellowship (ICF) en De Ontmoeting. In samenwerking met de ICF organiseren we twee taalgroepen voor vluchtelingen uit het azc. In de Ontmoeting begeleid ik een multiculturele naaigroep voor vrouwen. Daarnaast willen we een interculturele bijbelstudiegroep starten. Dat werk kunnen we niet alleen; er zijn veel vrijwilligers nodig, die daarbij helpen.

Ik ben blij dat ik mij, via Gave, kan inzetten voor vluchtelingen en zo Gods liefde uit kan delen. Dit kan ik alleen maar doen door de onmisbare hulp van mijn achterban die mij steunt met gebed en financiële middelen.
Contact achterban
abcmariekebos@gmail.com
Rekeningnummer:
IBAN NL85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Marieke Bos

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world