Marnix Visscher

Teamcoördinator juridische ondersteuning en beleidsmedewerker afdeling kennis

Ik mag leiding geven aan het juridische team van Stichting Gave. Als team helpen wij kerken en vrijwilligers met vragen rondom asielprocedures. Wij komen ook op voor de rechten van asielzoekers. Sommigen kunnen vanwege hun geloof niet naar hun land terugkeren, anderen voelen zich in Nederland bedreigd vanwege hun geloof.

Bij Gave raakte ik betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het landenteam voor een onbereikt volk. Het is me op het lijf geschreven om ongebaande wegen te gaan. Naast het landenteam ben ik me ook gaan inzetten voor de asielprocedures van christenen. Daarnaast kunnen mensen bij me terecht voor allerlei vragen over asielprocedures.

Sinds 2014 geef ik full time leiding aan het nieuwe juridische team. Er is vraag naar: advocaten weten ons steeds beter te vinden. We treden ook in gesprek met de overheid. We leveren een bijdrage aan de opleiding van IND medewerkers en we komen op voor christenvluchtelingen die zich in Nederland bedreigd voelen door landgenoten. Ook internationaal mag ik met mijn ervaring een voortrekkersrol vervullen.

Het is een voorrecht dit werk te mogen doen. Dit is mogelijk met het gebed en de financiële steun van mijn achterban.

Marnix Visscher

Stichting Gave - Marnix Visscher
/Marnix Visscher


/Marnix Visscher


Contact achterban
abc.marnixvisscher@gmail.com
Rekeningnummer:
IBAN: NL55 INGB 0002 3846 48
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Marnix Visscher

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world