Sandra Dekker

Veldwerker Amsterdam

In 2015 werd ik diep geraakt door de enorme stroom mensen die naar Europa kwam op zoek naar veiligheid. Hun leed en ontheemd zijn werden het begin van bezoekwerk, support, een zomerkampproject, vele gesprekken, gebeden en bijbels.

Mensen een stap verder brengen in wat voor hen belangrijk is, oog hebben voor hen, er zijn… Samen oplopen, stilstaan of zoeken, verbinden en relatie, zijn sleutelwoorden in het zien van de ‘vreemdeling’ of vluchteling.

Een solide basis in Amsterdam voor de vluchteling, waar christenen en kerken er samen kunnen zijn voor hen, zodat Jezus liefde zichtbaar wordt, is waar ik voor bid en aan werk.

Dit gebeurt nu door bezoek en support, activiteiten, lokale samenwerking, ontwikkelen van een buddyproject, startende vrouwengroep en verkennen of er een House of Joy zou kunnen komen. Een plek waar activiteiten plaats kunnen vinden die van betekenis zijn. Waar de mensen even uit het azc kunnen zijn, maar ook herkenbaar de liefde van Jezus mogen proeven of zoeken, een bijbel kunnen krijgen, of zich bij een bijbelstudiegroep kunnen aansluiten. Een locatie is een concreet gebedspunt.

Heb je vragen of interesse in dit werk of de ontwikkelingen? Bid mee of neem gerust contact op.

Sandra Dekker

Stichting Gave - Sandra Dekker

/sandradekker


Nieuwsbrief


Contact achterban
abc.sdekker@gmail.com
Rekeningnummer:
IBAN: NL48 INGB 0008 5483 48
Incassant ID: NL90ZZZ411871310000
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Sandra Dekker

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world