Tom & Angela de Bruijn

MEDEWERKERs INTERCULTURELE ACTIVITEITEN

Wij zijn Tom (24) en Angela (26) de Bruijn en we wonen in Zetten. Sinds begin 2022 zijn we voor een dag per week betrokken bij de Interculturele Activiteiten. 

Hier organiseren we meerdere activiteiten voor vluchtelingen, denk bijvoorbeeld aan jeugdkampen en een moeder-kindweekend. Met name de jeugdkampen vergen veel voorbereiding, zoals de aanmelding van deelnemers en leiding, de invulling van de Trainings- en Bemoedigingsdag en alle praktische zaken die hier bij komen kijken.

Vluchtelingen komen vaak uit een moeilijke situatie, daarom vinden wij het mooi juist voor hen deze activiteiten te organiseren. We hopen om ze een waardevolle en fijne tijd te geven en iets te laten zien van Jezus’ liefde.
Door het werk, de samenwerking met collega’s bij Gave en de verhalen die we horen uit het werkveld krijgen we veel energie om dit werk door te zetten. Gods leiding en trouw is zo duidelijk aanwezig, dat het prachtig is hier onderdeel van te mogen zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world