ANBI en CBF

Stichting Gave is erkend als algemeen nut beogende instelling. Hiermee zijn giften aan Gave aftrekbaar voor de belastingen.

De fiscale voordelen voor een ANBI zijn:

  • Als u giften aan Gave geeft, zijn deze aftrekbaar  van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

  • Gave hoeft  geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang.

  • Uitkeringen die Gave doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.


CBF

Gave is door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend
als goededoelenorganisatie.
Lees op de site van CBF meer hierover.

Informatie over Gave

Stichting Gave stelt zich ten doel:

  1. het stimuleren en begeleiden van kerkelijk werk onder asielzoekers en vluchtelingen, alsmede het toerusten daartoe. Hieronder worden zowel pastorale, diaconale als missionaire activiteiten verstaan;
  2. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
    (uit de statuten: 1.3 Doelstelling)

Stichting Gave staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 41187131. Het RSIN nummer van Gave is: 804521785.

Via onderstaande links vindt u

Beloningsbeleid

De bestuursleden van stichting Gave ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden.

Directie en medewerkers van Gave ontvangen een salaris conform de van toepassing zijnde functieregeling en salarisschalen, mits de inkomsten uit de persoonlijke achterban van de medewerker dit toelaten. Minimaal wordt uit de inkomsten uit de persoonlijke achterban het minimumloon vergoed.
De directeur van Gave, Jan Pieter Mostert werkt 24 uur (0,6 FTE) per week, hij ontvangt hiervoor een bruto jaarsalaris van € 21.773 (incl. vakantietoeslag).