Geschiedenis

In 1992 bezon een groepje jonge christenen zich op de bijbelse opdracht tot evangelieverkondiging en gastvrijheid aan vreemdelingen. Een belangrijke overweging was dat, terwijl er zendelingen naar het buitenland gaan om daar Gods Woord te brengen, er nu de mogelijkheid ontstaan was om de vele buitenlanders in ons eigen land het Evangelie te brengen. Ook bleek dat God juist onder deze mensen een geopende deur had gegeven voor de boodschap van Zijn Woord.
Er bestond een lacune: vele vluchtelingen werden niet bereikt met het Evangelie en kerkelijke gemeenten bleken in veel plaatsen behoefte te hebben aan hulp en advies voor kerkelijk werk onder vluchtelingen. Deze jonge groep mensen geloofde dat God dit op hun weg geplaatst had en er ontstond een werkgroep, die door de vele contacten binnen enkele jaren uitgroeide tot de interkerkelijke Stichting GAVE. De naam GAVE betekende Gastvrijheid aan Asielzoekers door Vriendschap en Evangelisatie. Later is deze lange zin verdwenen en is het acroniem GAVE omgezet in Gave.