Samenwerking

Gave vindt het belangrijk om waar het zinvol is samen te werken met andere organisaties. Daarom participeert de stichting in diverse georganiseerde overlegorganen.

  1. MissieNederland (platform van Nederlandse christelijke (zendings)organisaties en kerken)
  2. Refugee Highway Partnership (wereldwijd netwerk van christelijke organisaties die met vluchtelingen werken, geÔnitieerd vanuit de missiecommissie van de Wereldwijde Evangelische Alliantie)
  3. Jubilee Campaign. Ondersteuning rechtshulp aan christen-asielzoekers.