Veldwerk

Wil je twee dagen per week apart zetten voor het vluchtelingenwerk? Als je bij een azc woont waar al een vrijwilligerscoŲrdinator is, ben je hartelijk welkom om medewerker te worden bij Gave. Je krijgt dan extra coaching en ondersteuning van Gave bij je werk. Daarnaast maak je deel uit van een team zul je gezamenlijk beleid ontwikkelen om asielzoeker en kerk te motiveren om elkaar te ontmoeten.

De belangrijkste vereisten zijn dat je leeft met God, enthousiast bent voor vluchtelingen en anderen kunt meenemen in je enthousiasme.

Je kunt als vrijwilliger aan de slag of leven op basis van giften van vrienden, kerk en familie.

Informatie

Mail of bel (0341-460328) vrijblijvend met de personeelsfunctionaris voor meer informatie.