Functieprofiel Fondsenwerver 

Doel

De fondsenwerver (intern) is verantwoordelijk voor het beheren en uitbouwen van totale giftenstroom van Gave. 

Taken

• Het onderhouden van het contact met de bestaande giftgevers (donateurs, Weergave-lezers, kerken, stichtingen, fondsen en bedrijven)
• Het ontwikkelen van de fondswervingstrategie (in nauw overleg met ‘PR en fondswerving’), in overeenstemming met het communicatieplan en de visie en cultuur van Gave.
• Het werven van nieuwe giftgevers door:
◦ Het opzetten van gerichte acties
◦ Nieuwe (mogelijk ook persoonlijke) contacten leggen met grotere (potentiŽle) donoren
• Het analyseren van de giftenstroom. De donateurs segmenteren enz.. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het CRM-systeem: Manyware.

Verantwoordelijkheden

De fondsenwerver is verantwoordelijk voor het totale beleid van de fondsenwerving. Ook is hij verantwoordelijk voor de (voortgangs-)rapportage en voor de fondswervende activiteiten. Hij legt hierover rekenschap af aan de directeur.

Bevoegdheden

De fondsenwerver zal in nauw overleg met de directeur en de kantoorteamleider beslissingen nemen over de fondsenwerving. Binnen het afgesproken raamwerk heeft de fondsenwerver alle ruimte om de fondsenwerving binnen Gave verder te ontwikkelen.

Functie-eisen

• Toegewijd christen
• Groot gevoel voor communicatie/PR en het motiveren van mensen
• Goed kunnen samenwerken
• In staat om, samen met het team PR en fondsenwerving, goed beleid te ontwikkelen
• Cijfermatig inzicht
• Durf en lef om stappen te ondernemen

De plaats binnen de organisatie

De fondsenwerving valt direct onder de directeur en is een eigen afdeling binnen Gave.

Het dienstverband

• De fondsenwerver (intern) werkt minimaal 24 uur per week bij Stichting Gave.
• In eerste instantie wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten. De nieuwe medewerker heeft zes maanden de tijd om een achterban op te bouwen, als er voldoende inkomsten zijn om minimaal het wettelijke minimumloon conform de werkuren uit te betalen krijgt de medewerker een jaarcontract.

Arbeidsomstandigheden

• De fondsenwerver (intern) zal voornamelijk werkzaam zijn op het landelijke kantoor van Gave. Een deel van de tijd zal de fondsenwerver ook vanuit een thuiskantoor kunnen vervullen (max. 1/3).
• Gemaakte kosten worden vergoed door Stichting Gave.
• De fondsenwerving is een belangrijk speerpunt voor Gave. Als blijkt dat er een goede medewerker is gevonden is Gave bereid om te investering in verdere opleiding – scholing voor deze functie

Contactpersoon

Rien Bregman, 0341-460328