Stage en afstuderen

Gave biedt ruimte aan stagairs, afstudeerders en mensen die kortstondig voor ons willen werken. Hieronder vind je uitleg over beschikbare projecten en andere mogelijkheden.

Beschikbare opdrachten

Op dit moment zijn er geen opdrachten beschikbaar.

Overige mogelijkheden

In het contact met asielzoekers heeft Gave heeft vooral stageplaatsen op coŲrdinerende functies. Bijvoorbeeld het opzetten van een jongerenclub. Het bezoeken van een vluchteling, of meedraaien in een werkgroep behoort ook tot de mogelijkheden. Maar dit zijn geen stages waarbij je professioneel begeleidt kan worden op het gebied van hulpverlening.

Overige afgebakende stagemogelijkheden zijn:

 1. Als leiding deelnemen aan een jongerenkamp.
 2. Meehelpen bij het kinderwerk van de arabische conferentie of een Moeder-en-Kindweekend.
 3. Meedraaien bij secretariŽle taken (als maatschappelijke stage, of vanuit een secretariŽle opleiding) of bij de servicedesk.

Wanneer je zelf een goed idee hebt nodigen we je ook uit om contact op te nemen.

Overleg met de stagecoŲrdinator Rien Bregman (0341-460328) voor de mogelijkheden.

Gave biedt

 1. Een introductie van de student binnen en buiten de stage-instelling. Te denken valt aan een introductie in de verschillende Gave teams.
 2. De gelegenheid om zich te oriŽnteren op de hele breedte van het werk binnen Gave, onder meer door het bijwonen van activiteiten en vergaderingen. Hierbij kunnen observatieopdrachten verstrekt worden om de student attent te maken op relevante zaken.
 3. Het selecteren van werkopdrachten op geschiktheid, daarbij lettend op de mogelijkheden en de voorkeuren van de student. Te denken valt aan het geven van een presentatie, het leiden van (delen van) vergaderingen, het houden van bijbelstudies e.d.
 4. Nabeschouwing en bespreking van gevolgde en verrichte activiteiten.
 5. Hulp bij het ontwikkelen van een visie op het beroep en het aanleren van beroepsvaardigheden.
 6. Een (schriftelijke) evaluatie en beoordeling van het functioneren van de student, eventueel na overleg met andere collega's/medewerkers die bij de stage betrokken zijn.
 7. Bij het zich voordoen van stage problemen contact zoeken, en overleg voeren met de stagedocent teneinde te komen, in goed onderling overleg, tot een voor alle partijen bevredigende oplossing.
 8. Een vertrouwensvolle relatie welke de student in staat stelt in het werkveld te functioneren.
 9. Begeleiding aan de student in de omgang met hun leerdoelen.
 10. Periodieke begeleiding waarvoor minimaal een uur per week wordt vrijgemaakt
 11. Actieve deelname ingeval van problemen bij het leerproces om te komen tot een bevredigende oplossing voor alle partijen.
 12. Geen reiskosten- en financiŽle vergoeding. In overleg zijn m.n. lectuurkosten declarabel.

Wat verwacht Gave van de student

 1. Een zekere mate van betrokkenheid bij dan wel aantoonbare interesse voor evangelisatie en pastoraat onder vluchtelingen. Dus niet "het leek me wel leuk om........".
 2. De sluimerende bereidheid om evt. op langere termijn iets te betekenen voor Gave.
  Een stageperiode van ten minste 240 uur, het liefst verdeeld over een langere periode.
 3. Een grote mate van zelfstandigheid.
 4. Ervaring met computers en programma's (Word) is gewenst.
 5. Het deelnemen aan een HBO dan wel universitaire studie waarvan de stage een onderdeel uitmaakt. Met name een studie welke duidelijke raakvlakken heeft met het werkterrein van Gave.
 6. Dat men het leuk vindt te presenteren en te coŲrdineren zeker bij langere stages.
 7. De bereidheid om ook minder leuke taken te doen, zoals verzenden van post, kopiŽren, ed.
 8. Een flexibele instelling, bijvoorbeeld omdat men vaak maar enkele
  dag(en) per week ingezet kan worden, verspreid over een aantal weken.

SPH en MWD studenten

Informeer bij je school eerst of het mogelijk is om stage te lopen in een setting waarin geen professional aanwezig is en waar je werkt vanuit een vrijwilligerssetting.

Aanmeldingsprocedure

 1. Informeer bij Rien Bregman of er ruimte is voor een stageplaats.
 2. Je voert een oriŽnterend telefonisch gesprek.
 3. Je ontvangt bij voldoende plaats en ingeschatte geschiktheid een persoonlijk vragenformulier.
 4. Je vult deze in en stuurt deze op naar Gave.
 5. Daarnaast stuur je een sollicitatiebrief met je CV.
 6. Met je potentiŽle stagebegeleider voer je een kennismakingsgesprek n.a.v. ingevulde vragenformulier.
 7. De stagebegeleider beslist of je een stageplek krijgt binnen Gave.