Werkwijze

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te en Gods liefde te delen. Dat doen we op verschillende manieren.

Regiowerk

Lokaal kan Gave medewerkers inzetten die het kerkelijk werk onder vluchtelingen ondersteunen en begeleiden. Dat zijn medewerkers met verschillende specialismes.

Vrijwilligerscoördinatoren

De vrijwilligerscoördinator is het contact tussen de plaatselijke interkerkeljke werkgroep en Gave. Gave streeft ernaar om bij ieder asielzoekerscentrum één à twee vrijwilligerscoördinatoren aan te stellen. Zij zijn bekend met de plaatselijke (kerkelijke) situatie en met de organisatie van Gave. Waar nog geen werkgroep functioneert, zal de vrijwilligerscoördinator in overleg met de plaatselijke kerken een werkgroep organiseren.

Toerusters

Om het plaatselijke werk te ondersteunen, kunnen plaatselijke werkgroepen en kerken een beroep doen op de toerusters van Gave. Zij bieden begeleiding bij de opstart en de voortgang van activiteiten en werkvormen. Dit kan in de vorm van voorlichting, cursussen, training en praktische begeleiding.

Servicedesk

Voor vragen over het werk onder vluchtelingen of over ons toerustingsaanbod biedt de servicedesk met al haar deskundigheid een passend antwoord.

Juridische ondersteuning

Hebt u vragen over het verloop van de asielprocedure van iemand die u kent, wilt u overleggen welke mogelijkheden er nog zijn voor een uitgeprocedeerde of hebt u contact met een christen die teruggestuurd dreigt te worden naar een land waar hij of zij te vrezen heeft voor geloofsvervolging, dan kunt u terecht bij de afdeling juridische ondersteuning. Verder geven zij advies, hoe een kerkelijke gemeente een asielzoeker kan ondersteunen in de asielprocedure.

Projecten

Om het plaatselijk werk te ondersteunen heeft Gave verschillende landelijke projecten. Onder andere de vluchtelingengebedsdag, Moeder-en-Kindweekenden en de Multiculturele Jongerenkampen.

Landelijk

Naast veel praktische kennis, heeft Gave ook visie op de kerk in relatie tot vluchtelingen, of op politiek en vluchtelingen. Daarom spreken medewerkers van Gave op verschillende (kerkelijke) bijeenkomsten en geven we gevraagd en ongevraagd advies aan christelijke politieke partijen.

Internationaal

Internationaal maakt Gave deel uit van een netwerk, het Refugee Highway Partnership, (RHP) om het werk in de verschillende landen onder asielzoekers vanuit de kennis en ervaring die in Nederland zijn opgebouwd te ondersteunen.

Sinds 2013 werkt Gave ook samen met Jubilee Campaign, de Europese Evangelische Alliantie en met partners van het RHP-netwerk om op Europees niveau te komen tot verbetering van de asielbeoordelingen van christenen die bij terugkeer risico lopen op ernstige geloofsvervolging.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world