Werkwijze

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave motiveert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te delen. Hieronder staat beschreven hoe Gave dat organisatorisch invult.

Clusters

Rond de diverse asielzoekerscentra heeft Gave clusterteams die het lokale werk vanuit de kerken ondersteunen en begeleiden. Het team bestaat uit medewerkers met verschillende specialismes (vrijwilligerscoŲrdinatoren, toerusters en eventueel taalteammedewerkers). Het clusterteam richt zich op verschillende azc's die bij elkaar in de buurt bevinden.

VrijwilligerscoŲrdinatoren

De vrijwilligerscoŲrdinator is het contact tussen de plaatselijke interkerkeljke werkgroep en Gave. Gave streeft ernaar om bij ieder asielzoekerscentrum ťťn ŗ twee vrijwilligerscoŲrdinatoren aan te stellen. Zij zijn bekend met de plaatselijke (kerkelijke) situatie en met de organisatie van Gave. Waar nog geen werkgroep functioneert, zal de vrijwilligerscoŲrdinator in overleg met de plaatselijke kerken een werkgroep organiseren.

Toerusters en taalteams

Om het plaatselijke werk te ondersteunen, kunnen plaatselijke werkgroepen en kerken een beroep doen op de toerusters en de taalteams van Gave. Zij bieden begeleiding bij de opstart en de voortgang van activiteiten en werkvormen. Dit kan in de vorm van voorlichting, cursussen, training en praktische begeleiding. Verder organiseren de taalteams van Gave bijbelstudies en conferenties voor hun specifieke taalgroep.

Servicedesk

Voor al de vragen met betrekking tot vluchtelingen biedt de servicedesk met al haar deskundigheid een passend antwoord.

Juridische ondersteuning

Hebt u specifieke vragen over het verloop van de asielprocedure van iemand die u kent, wilt u overleggen welke mogelijkheden er nog zijn voor een uitgeprocedeerde of hebt u contact met een christen die teruggestuurd dreigt te worden naar een land waar hij of zij te vrezen heeft voor geloofsvervolging, dan kunt u terecht bij de afdeling juridische ondersteuning

Projecten

Om het plaatselijk werk te ondersteunen heeft Gave verschillende landelijke projecten. Onder andere de vluchtelingengebedsdag, Moeder-en-Kindweekenden en de Multiculturele Jongerenkampen.

Internationaal

Internationaal maakt Gave deel uit van een netwerk, het Refugee Highway Partnership, (RHP) om het werk in de verschillende landen onder asielzoekers vanuit de kennis en ervaring die in Nederland zijn opgebouwd te ondersteunen. 

Sinds 2013 werkt Gave ook samen met Jubilee Campaign, de Europese Evangelische Alliantie en met partners van het RHP-netwerk om op Europees niveau te komen tot verbetering van de asielbeoordelingen van christenen die bij terugkeer risico lopen op ernstige geloofsvervolging.