Een House of Joy!

Een House of Joy is een eigen plek voor vluchtelingen, dichtbij het azc. Vrijwilligers van kerken ontmoeten hier de vluchteling. Samen maken ze het tot een warme plek – een thuis. Door activiteiten en contacten wordt Gods liefde gedeeld.
In november 2013 is een House of Joy geopend bij azc Luttelgeest (Noordoostpolder).

Houses of Joy

Gave wil de komende jaren op meer plaatsen een House of Joy realiseren. Samen met de plaatselijke kerken willen we op zoek naar mogelijkheden bij andere azc’s. Zo ontstaat er voor vluchtelingen een herkenbaar concept. Na verhuizing naar een ander azc is ook daar een House of Joy en kunnen ze ook daar in contact komen met christenen. Een House of Joy zal ook een stimulans zijn voor kerken en christenen om gastvrij te zijn voor de vluchteling.
Om dit te realiseren is er jaarlijks minimaal 25.000 Euro nodig. Maakt u een gift over?