Taalteams

Met het taalteam en/of de specifieke taalgroepmedewerkers wil Gave het werk onder specifieke groepen asielzoekers opzetten en bevorderen. Vanwege taal- en cultuurverschillen is bijvoorbeeld een bijbelstudiegroep opzetten speciaal voor Afghanen vaak te hoog gegrepen voor een plaatselijke kerk. Gave kan de benodigde kennis en ervaring voor zo'n specifieke taalgroep bieden. In de onder asielzoekers meest voorkomende taal- en landengroepen wil Gave evangelisatie- en toerustingsactiviteiten realiseren. Dit gebeurt door specifieke Gave taalteams, door allochtone taalgroepmedewerkers en door initiatieven van derden te motiveren.

Koerden

Voor het werk onder Koerdisch-sprekenden (asielzoekers uit Iran, Irak, Turkije en SyriŽ) heeft Gave een Koerdische evangelist in dienst. Hij bezoekt andere Koerden en helpt hen bij het vinden en volgen van Jezus. Op dit moment is het werk vooral geconcentreerd in West-Nederland. Er zijn op diverse plaatsen celgroepen opgezet. Wilt u Koerden hierover informeren? Download hier toon HTML-versie van het document de voor Koerden ontwikkelde folder.

Arabisch-sprekenden

Asielzoekers die Arabisch spreken komen veelal uit Irak of SyriŽ. Onder hen zijn moslims en christenen (oosters orthodox). Gave heeft een Arabisch-sprekende evangelist uit Irak in dienst die celgroepen en conferenties voor hen organiseert.

SomaliŽrs

De meeste SomaliŽrs zijn geen christen maar moslim. Gave heeft wel contact met christelijke Somalische vluchtelingen en stimuleert hen het Evangelie onder landgenoten te verkondigen. Gave heeft een medewerker in dienst die zich speciaal met SomaliŽrs bezighoudt en een taalteam voor deze groep opzet.

Overige taalgroepen

De laatste jaren heeft God openheid gegeven onder Perzisch-sprekenden voor het Evangelie. Diverse Afghanen en IraniŽrs zijn tot geloof in Jezus gekomen. Gave heeft geen Perzisch/Afghaans  team meer, maar nog wel enkele medewerkers die zich specifiek op deze groepen richten.
Voor andere taalgroepen zijn buiten Gave evangelisten actief. Via de servicedesk kunt u daar meer informatie over krijgen. 
Gave wil initiatieven onder taalgroepen van harte verwelkomen. Op de pagina vacatures vindt u het profiel voor een taalteammedewerker. Ook vindt u hier welke vacatures er binnen de huidige taalteams openstaan.

FinanciŽle steun

Het werk van de taalteams kunt u specifiek steunen met uw gift. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Heeft of zoekt u contact met asielzoekers uit een specifieke taalgroep? Ter ondersteuning kunt u contact opnemen  met onze servicedesk.