Toerusters

Om het werk onder asielzoekers plaatselijk te begeleiden zet Gave toerusters in. De visie van Gave is dat de christenen rond het asielzoekerscentrum de verantwoordelijk nemen om blijvend contact te onderhouden met de (ex-)asielzoekers. De toerusters bieden hierin intensieve en praktische begeleiding door voorlichting, cursussen, training van werkgroepen en specifieke trainingen.

Er zijn toerusters die zich richten op:

Toerusters spelen een rol bij de opstart van een nieuwe activiteit en bij de ondersteuning van bestaand activiteiten.

Begeleiding bij de opstart van activiteiten

Op initiatief van een plaatselijke werkgroep, een vrijwilligerscoŲrdinator, of de plaatselijke kerken, kan een nieuwe activiteit opgestart worden. Er wordt als regel eerst een praktische cursus van 2 tot 4 avonden aangeboden. Tijdens de cursus wordt cursisten vaak de gelegenheid geboden om een bezoek te brengen om samen met een Gave-medewerker een bezoek te brengen op het AZC. Zo leer je al snel enkele asielzoekers kennen. Op de laatste cursusavond wordt tenslotte een plan gemaakt om concreet met elkaar aan de slag te gaan. Er wodt bijvoorbeeld een nieuwe kinderwerkgroep gevormd, die een kinderclub gaat beginnen. Of mensen gaan aan de slag met bezoekwerk. Dit werk wordt dan verder door de toeruster begeleid. Na verloop van tijd zal men het werk zelfstandig kunnen voortzetten.

Begeleiding bij de voortgang van activiteiten

Na verloop van tijd zal er behoefte bestaan, om verdere training te ontvangen. Vanuit de praktijk komen bijvoorbeeld bepaalde vragen naar voren, of er ontstaat behoefte aan meer verdieping. Ook zullen er nieuwe mensen bij het werk betrokken zijn geraakt. Toerusters kunnen dan ook ingezet worden voor een trainingsavond of een vervolgcursus. Ook kan na enkele jaren de basiscursus opnieuw gegeven worden, voor nieuwe medewerkers en om de kennis op te frissen.

Aanvraag voor ondersteuning van toerusters

De toerusters worden ingezet op aanvraag van de vrijwilligerscoŲrdinatoren. Gave streeft ernaar, om in de omgeving van elk asielzoekerscentrum ťťn of twee vrijwilligerscoŲrdinatoren aan te stellen. Is er bij u in de omgeving nog geen vrijwilligerscoŲrdinator, dan kunt u ondersteuning door een toeruster aanvragen bij de servicedesk
Voor de inzet van toerusters wordt aan de plaatselijke werkgroep dan wel de deelnemende plaatselijke kerken een financiŽle bijdrage gevraagd.