Vluchtelingengebedsweek voor kerken

Van 20 t/m 26 juni organiseert Gave de Vluchtelingengebedsweek, aansluitend bij de Wereldvluchtelingendag op zondag 20 juni. De gebedsweek heeft deze keer als thema ‘Ontmoet’. Wil je samen met je gemeente meedoen?

Gave helpt je om het gebed voor vluchtelingen in je kerkelijke gemeente een plek te geven.

  1. Je kunt op zondag 20 juni een Vluchtelingengebedsdag organiseren waarin gebed voor vluchtelingen centraal staat. Gave heeft hiervoor verschillende materialen beschikbaar.
  2. Stimuleer gemeenteleden om deze week thuis dagelijks voor vluchtelingen bidden, aan de hand van ons gebedsboekje (of –email) met gebedspunten van vluchtelingen zelf. Wij helpen je om de gebedsweek bij je gemeenteleden bekend te maken.

Vluchtelingengebedsdag

Je kunt een Vluchtelingengebedsdag organiseren in je kerkelijke gemeente op (of rond) 20 juni, Wereldvluchtelingendag. Hiervoor bieden wij een paar preekschetsen met liturgiesuggesties aan. Ook is er een lesprogramma beschikbaar voor de zondagschool of de kindernevendienst.

De gebedspunten uit het gebedsboekje kunnen uiteraard een plek krijgen in het gebed in of rond de dienst.

De preekschetsen, het lesprogramma en een digitale versie van het gebedsboekje kun je bestellen via het formulier onderaan de pagina.

Promotiemateriaal

Gebeds- en bijbelkringen komen nu vaak niet meer samen. Het gebedsboekje kan je gemeenteleden helpen om thuis toch vorm te geven aan voorbede. Met het beschikbare digitale materiaal voor een dagelijks gezinsmoment kunnen ouders ook hun kinderen bij vluchtelingen betrekken.

Om gemeenteleden enthousiast te maken om zelf het gebedsboekje of de –e-mail aan te vragen en zo mee te doen met de gebedsweek, bieden we:

  • Een artikel voor in het kerkblad;
  • Promotieafbeeldingen voor op je social mediakanalen, website of e-mailnieuwsbrief;
  • Een enthousiasmerend filmpje wat je kunt delen op social media, website of in de dienst.

Het promotiemateriaal ontvang je ook via het onderstaande formulier.

Gebedsboekje en –e-mail

Het gebedsboekje of de –e-mail vragen gemeenteleden hier aan.

Aanvraagformulier materiaal vluchtelingengebedsweek

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world