Geven ná uw leven

Geld uit nalatenschappen is heel belangrijk voor Stichting Gave. Met uw gift kunnen we asielzoekers een warm welkom bieden in Nederland. Steun ons door Stichting Gave op te nemen in uw testament.

Bij Gave eren we ‘het penninkske van de weduwe’. U hoeft niet over een groot vermogen te beschikken. Of uw hele vermogen te schenken. Alle kleine beetjes helpen. Stichting Gave betaalt geen erfbelasting, waardoor het hele bedrag ten goede komt aan ons werk.

Testament opstellen

Er zijn verschillende manieren om ons werk in uw testament op te nemen.

Een erfstelling: U schenkt uw volledige nalatenschap of een percentage van uw nalatenschap en maakt daarmee Stichting Gave één van de officiële erfgenamen

Een legaat: U schenkt een door u te bepalen bedrag uit uw nalatenschap aan Stichting Gave.

Vragen of hulp

Nalaten aan een goed doel is iets waar u goed over nadenkt. We begrijpen dat u zich vooraf goed wilt laten informeren over de besteding van uw geld. Wij helpen u graag bij uw wensen en helpen u om alles op een rijtje te zetten.

Wilt u meer weten over nalaten aan Stichting Gave? Of wilt u hulp bij het opstellen van uw nalatenschap? Neem contact op met onze servicedesk.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world