Niet de cultuur is onze bron, maar de bijbel

Het gezellige huis van Afaf en Walid is onmiskenbaar Arabisch ingericht, met veel foto’s en kaarsen, kussentjes en weelderige gordijnen. Er zijn volop koekjes bij de koffie. Maar hun visie op huwelijk en opvoeding is gekleurd door Nederlandse inzichten. “Nederlandse en Syrische gezinnen kunnen veel van elkaar leren.” Behoedzaam en met veel respect en begrip voeren Afaf en Walid het gesprek over huwelijk en gezin. Ze zien dat er in veel gezinnen moeiten en vragen zijn door de botsing van culturen. Dat gaat hen aan het hart.

Huwelijk

Walid: “In Nederland gaat het niet om wat je doet, maar om wie je bent. Dat kán hier ook. Als je ziek of werkloos bent, krijg je toch geld. In Syrië bestaan geen uitkeringen. Voor een Arabische man is het dus een ramp als hij z’n werk verliest. Dan ben je jezelf én je toekomst kwijt.”
Afaf: “In onze cultuur is werk je identiteit. De meeste Arabische mannen zijn niet gewend om thuis te blijven en iets te doen in het huishouden. Dus als de man zonder werk de hele dag op de bank zit en zijn vrouw ziet hoe Nederlandse echtparen de taken verdelen, kunnen er spanningen ontstaan. Een vluchtelingenvrouw krijgt eigen geld van de overheid, ze voelt ineens wat het is om zelfstandig te zijn.”

“Niet de cultuur is onze bron, maar de Bijbel”

Afaf: “En vergeet niet dat in Syrië de man ook verantwoording draagt voor zijn ouders. Je zorgt voor ze als ze ziek zijn of oud. Sommige mannen zijn gewend om dingen eerst met hun moeder te bespreken en daarna pas met hun vrouw. Maar hier in Nederland is je moeder er meestal niet.”
Walid: “Veel vluchtelingenechtparen hebben verdriet te verwerken en last van trauma’s. Dat heeft ook invloed op hun relatie. Sommige gezinnen hebben bijvoorbeeld hun kind of een familielid verloren tijdens hun reis naar Nederland. Anderen hebben problemen omdat de mannen niet gewend zijn om zonder werk te zitten, of omdat het moeilijk voor hen is de taal te leren. Het grootste probleem is: Wie ben ik in Nederland? En wat voor toekomst kan ik opbouwen in deze andere cultuur?

Opvoeding

In de opvoeding is openheid een belangrijk thema. Nederlandse kinderen groeien op met kringgesprekken op school. Maar voor Arabische kinderen is dat heel anders.
Afaf: “Op een Syrische school is alleen de leraar aan het woord. Op Nederlandse scholen mag je alles vragen en overal over praten. Op een Arabische school wordt bijvoorbeeld wel onderwijs gegeven over seksualiteit, maar in bedekte termen en op veel latere leeftijd. Arabische ouders moeten zich goed realiseren dat hun kinderen op school en met vriendinnen en vrienden alles bespreken. Wij nemen iedere avond tijdens het eten de dag door met onze kinderen. Maar veel Arabische ouders weten niet hoe ze hiermee om moeten gaan.”
Walid: “Als een Nederlander een kind iets verbiedt, vraagt het kind heel vaak ‘waarom?’ In Syrië zijn regels, regels. Wij geloven dat regels en grenzen nodig zijn voor de veiligheid van kinderen. Wij geven alleen uitleg als het echt nodig is.”
Afaf: “Wij willen onze kinderen opvoeden vanuit de Bijbel. Niet de cultuur is onze bron, maar de Bijbel. Maar we zien wel veel problemen in gezinnen, welke bron je ook gebruikt. Ik denk dat Syrische en Nederlandse gezinnen veel van elkaar kunnen leren. Samen staan we sterker.”

“Nederlandse en Syrische gezinnen kunnen veel van elkaar leren.”

Walid: “Wij zijn heel dankbaar dat we bevriend zijn geraakt met een Nederlands gezin. We hadden zoveel vragen. Maar bij hen durfden wij ons open te stellen. Dat kwam omdat zij dat ook deden. Wij hebben heel veel gehad aan onze gesprekken. We gunnen ieder vluchtelingengezin een Nederlands gezin om dit soort vragen mee te bespreken. Als echtparen bij ons komen, zeggen wij: ‘We voelen met jullie mee. We begrijpen het. Maar we kunnen het niet een, twee, drie veranderen. Een cultuur die in jaren gegroeid is, turn je niet zomaar even om.”

Afaf en Walid wonen met hun twee dochters, Grace (10) en Joy (6) drie jaar in Nederland. Na twee jaar Nederlandse les hebben zij hun B2-examen gehaald. Afaf heeft biologie gestudeerd aan de universiteit van Damascus. Ze is op zoek naar een baan, het liefst in het middelbaar onderwijs. Walid is voorganger bij Oase, een ICF-gemeente in Amersfoort. Hij is net begonnen met een studie theologie in Kampen. Samen zijn Afaf en Walid betrokken bij de organisatie van de Gave-huwelijksconferentie. Ze geven regelmatig presentaties op trainingsdagen van Gave.

Tekst: Jacomine Oosterhoff
Foto: Louise van Eckeveld
Uit: Weergave, november 2018

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world