Home Trainingsdag seminar beschrijvingen

Trainingsdag seminar beschrijvingen

Op de trainingsdag ‘Samen onderweg’ bieden we je de volgende seminarkeuzes (klik op de titel voor meer info):

1. Een stap verder in taalondersteuning
2. Op weg met statushouders
3. Eritrese kinderen op de kinderclub
4. Praten over je geloof met moslims
5. Geloof delen en helpen groeien
6. Cultuurverschillen en samen vrienden zijn
7. Hulp bij trauma’s
8. Op weg met Syriërs
9. Op weg met Afghanen en Iraniërs
10. Op weg met Eritreeërs
11. Asielzoeker in de kerk wordt illegaal, wat nu? 
12. De route van de vluchteling
13. Gezin en huwelijk
14. Deel je ervaringen
15. Op weg met jongeren
16. Intercultureel pastoraat aan vluchtelingen
17. Hoe ver ga je?

Klik hier voor de algemene webpagina over de trainingsdag.

1. Een stap verder in taalondersteuning

Elke vluchteling wil graag Nederlands leren. In een azc wordt er soms weinig aangeboden voor het leren van de taal. Ook als iemand een status heeft en in de wijk woont, is ondersteuning nog van groot belang. Hoe kun je dit gestructureerd opzetten? Hiervoor kunnen allerlei activiteiten worden gebruikt terwijl taal de verbindende schakel is. Stichting Geloof in Taal heeft veel ervaring en deelt graag hoe zij dit hebben opgezet in Zwolle. Met gebed als basis gaan zij duurzame relaties aan waarin taal de hoofdrol speelt. Ook gaan zij in op praktische problemen als hoe houd je vast aan je visie of doel en hoe blijven vrijwilligers enthousiast?

Door Elly Volkerink en Augusta Oostenbrink. Zij zijn coördinatoren bij Stichting Geloof in Taal in Zwolle.

2. Op weg met statushouders

Steeds meer vluchtelingen krijgen een plekje in een stad of dorp. Ze gaan aan de slag met inburgeren en ze leren de Nederlandse taal. Er komt veel op hen af. Persoonlijk contact is heel waardevol. Wil jij graag wat betekenen voor vluchtelingen bij jou in de wijk? Hoe leer je hen kennen? Hoe geef je jullie ontmoeting en vriendschap vorm? Hoe kun je hiervoor iets opzetten in je eigen woonplaats?

Door Arjanne Rijneveld. Zij is actief betrokken bij het initiatief KLIK Gorinchem om nieuwkomers en Nederlanders met elkaar in contact te laten komen en vrienden te worden.

3. Eritrese kinderen op de kinderclub

Op je kinderclub komen vluchtelingenkinderen met allerlei achtergronden. Op veel clubs komen ook Eritrese kinderen. Welk gedrag zien we bij hen? Waar komt dit vandaan en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Je ontvangt achtergronden en informatie, maar gaat ook praktisch nadenken over het reilen en zeilen op de club.

Door Jacomien van Urk. Zij is betrokken bij de kinderclub op het azc in Luttelgeest. Ook is zij medewerker bij Gave als kinder- en jongerenwerker.

4. Praten over je geloof met moslims

Veel moslims zijn op zoek naar vrede met God. Hoe kun jij hen helpen om die vrede bij Jezus Christus te vinden? Op welke manier sluit je aan bij wat moslims geloven? Wat maakt dat moslims geïnteresseerd raken in het christelijk geloof? In dit seminar leer je meer over de islam en hoe jij Gods liefde met moslims kan delen.

Door Wesselien Fouad. Zij geeft, samen met haar man, leiding aan Home for Kurds en heeft veel contact met Koerden.

5. Geloof delen en helpen groeien

Het geloof is voor de meeste vluchtelingen belangrijk. Een gesprek over geloven is dan ook ‘normaal’. Maar hoe doe je dit op een positieve manier? Wat zijn obstakels die je tegen komt? En wat als een vluchteling christen is geworden? Wat heeft hij dan nodig? Ze zijn opgegroeid in een andere geloofstraditie en hun nieuwe geloof is nog kwetsbaar. Daarom is het van groot belang om te leren wat het betekent om Jezus te volgen. Hoe kan je er voor zo iemand zijn en diegene helpen te groeien in zijn geloof? In dit seminar denken we hier met elkaar over na, zodat je handvatten krijgt om in daad en woord Gods liefde te laten zien.

Door Jan Kees van der Hart. Hij is voorganger bij de internationale diensten in Kampen

6. Cultuurverschillen en samen vrienden zijn

In het contact met vluchtelingen zal je regelmatig te maken krijgen met cultuurverschillen. Dit seminar geeft je meer inzicht in de cultuur van vluchtelingen. Wat zijn de verschillen? Hoe diep gaat dit? Hoe ga je hier op een goede manier mee om? Hoe kunnen statushouders de Nederlandse cultuur leren begrijpen? In dit seminar zal je praktische tips ontvangen hoe vluchtelingen hierbij kunt helpen.

Door Rien van der Toorn. Hij heeft vele jaren ervaring rondom interculturele communicatie. Hij geeft trainingen hierover via Intercultural Impact. Voor de gemeente Leiden heeft hij een nieuwe inburgeringsmethode ontwikkeld.

7. Hulp bij trauma’s

Veel vluchtelingen hebben een heftige tijd achter de rug. Oorlog, angst, bedreigingen en verschrikkelijke ervaringen hebben hun sporen getrokken. Als er trauma’s zijn opgelopen, kan dit leiden tot allerlei reacties. Dat kan zorgen voor onbegrip. Hoe herken je een trauma? Wat kun jij betekenen voor getraumatiseerde mensen?

Door Bert Nanninga. Hij heeft als psychiater veel ervaring met (getraumatiseerde) vluchtelingen en patiënten uit andere culturen met psychiatrische problematiek.

8. Op weg met Syriërs

Veel Syriërs vluchtten de afgelopen jaren naar Nederland. In dit seminar kijken we naar de leefwereld van Syriërs. Hoe ervaren zij het leven in Nederland? Wat zijn de verschillen en waar lopen zij tegenaan? Hoe kunnen wij als Nederlanders het beste met hen omgaan? Welke hulp kunnen wij hen bieden?

Door Walid die zelf een Syrische vluchteling is. Hij is nu een paar jaar in Nederland en zal vanuit zijn ervaringen delen over Syriërs. Hij volgt een theologische opleiding.

9. Op weg met Afghanen en Iraniërs

Naar Nederland vluchten al jaren lang veel mensen uit Afghanistan en Iran. Hoe is de situatie in hun thuisland en waar vluchten ze voor? In dit seminar ontdek je ook hoe je voor Afghanen en Iraniërs tot zegen kan zijn. We horen veel over geestelijke honger bij deze vluchtelingen. Wat zijn mogelijkheden om het Evangelie te delen?

Door Gijs van den Brink en Farah Masoumipoor (Iraans). Zij zijn voorgangers van de evangelische gemeenschap Elim in Doorn. Elim is een multiculturele kerk die voor 75% bestaat uit Iraniërs en Afghanen. Alle diensten zijn tweetalig (Nederlands en Farsi).

10. Op weg met Eritreeërs

Veel vluchtelingen uit Eritrea kwamen afgelopen jaren naar ons land. In dit seminar willen we inzoomen op dit volk: Wie zijn ze eigenlijk? Hoe krijg je contact met hen? Eritreeërs zijn voornamelijk (oosters) orthodox christen, maar wat geloven ze eigenlijk? Door dit seminar ontvang je informatie en praktische tips voor het contact met Eritreeërs.

Door Tecleab Habte. Hij is Eritreeër en groeide voor een groot deel op in Ethiopië. In 1977 kwam hij als asielzoeker naar Nederland. Hij is nu voorganger van een Ethiopische gemeente.

11. Asielzoeker in de kerk wordt illegaal, wat nu?

Een asielzoeker doet volop mee in de kerk maar de IND wil hem terugsturen naar zijn land. Wat kun je als kerk doen? En wat kun je beter laten? We gaan graag in op uw vragen. Die kunt u bij de aanmelding voor het seminar al aan ons doorgeven.

Door Marnix Visscher en Marco Vos. Deze seminarleiders werken bij de juridische afdeling van Gave. De juridische afdeling helpt mensen op weg bij vragen rondom asielprocedures en ondersteunt inhoudelijk de procedures van christenen die te vrezen hebben voor geloofsvervolging.

12. De route van de vluchteling

Veel vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug. In dit seminar zoomen we hierop in. Hoe komen vluchtelingen naar Nederland? Wat maken ze mee? Wat doet dit met ze?

Door Arie van Leeuwen. Hij werkt bij Gave als teamcoördinator Intercultureel Missionair Werk en als relatiemanager. Ook heeft hij jarenlang in Egypte gewoond.

13. Gezin en huwelijk

Samen gevlucht zijn brengt veel met zich mee. In een liefdesrelatie kunnen mensen dichter naar elkaar toe groeien, maar juist ook uit elkaar omdat ze op hun eigen manier de ervaringen verwerken. Dan kom je in Nederland waar mannen en vrouwen op een heel andere manier met elkaar omgaan en waar kinderen anders worden opgevoed. Hoe ga je hier mee om? Hoe kun je ondersteuning bieden in gezinnen en huwelijken?

Trix van Leeuwen heeft contact met vluchtelingenvrouwen. Eerder werkte ze in Egypte waar ze ook met vrouwen contact had. Trix werkt bij Gave als vrouwenwerker. Afaf komt uit Syrië en is getrouwd met Walid. Trix, Afaf en Walid hebben samen gewerkt aan een gespreksboekje over dit onderwerp (in april leverbaar).

14. Deel je ervaringen

Wil je in gesprek met anderen die ervaring hebben? Wil je een succesverhaal delen? Of juist een frustratie bespreken? In deze seminar heeft u de mogelijkheid om met anderen in gesprek te gaan. Soms is het een opluchting om te delen, of komt u juist op andere ideeën. Een ding is zeker, samen weten we meer! Focus ligt op het omgaan met vluchtelingen en uw eigen ervaringen hierbij.

Door Diana Baan. Zij is jongerenwerker bij Gave en heeft veel ervaring op het azc.

15. Op weg met jongeren

Wil je meer weten over de leefwereld van vluchtelingenjongeren? Hoe bereik je hen? In dit seminar krijg je praktische handvatten in het omgaan met jongeren, en voorbeelden van activiteiten die succesvol zijn. Uiteraard is er ruimte voor vragen en/of eigen ervaring! Dit seminar is speciaal voor jou als je contact hebt met vluchtelingenjongeren, iets voor hen organiseert of dit juist wil gaan doen.

Door Jaap van de Kamp. Hij is teamcoördinator jongerenwerk bij Gave.

16. Intercultureel pastoraat aan vluchtelingen

Als wij in aanraking komen met vluchtelingen, komt vaak ook hun verhaal ons leven binnen. Meestal is dat een aangrijpend verhaal van verlies, trauma’s en schokkende veranderingen. Wanneer we pastorale zorg geven, zetten we het verhaal van mensen in het licht van het verhaal van God. Iedere christen kan samen met de ander zoeken naar God in alle moeilijkheden. Tegelijkertijd komen we er in contact met de ander achter dat onze manier van praten, denken, verwachten en beleven vaak sterk verschilt. Dat is niet erg, maar soms wel lastig en in elk geval iets om echt rekening mee te houden.

Door Ds. Bram Beute. Hij is predikant in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk van Kampen-Zuid. In de gemeente komen veel vluchtelingen.

17. Hoe ver ga je?

Het werk onder vluchtelingen kan ons helemaal in beslag nemen. Er is altijd nog wel meer te doen. Vluchtelingen vragen ook vaak om veel tijd en aandacht. Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe geef je grenzen aan? Hoe laad je weer op?

Door Mirjam van der Vegt. Zij is schrijfster en stiltecoach. Ze geeft regelmatig lezingen, onder andere over dit onderwerp.

Klik hier voor de algemene webpagina over de trainingsdag.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world