Home Seminar beschrijvingen trainingsdag

Seminar beschrijvingen trainingsdag

Bouw aan contact

01. Bouw aan taalkennis
02. Bouw aan contact met vrouwen
03. Bouw aan contact met nieuwkomers in uw buurt
04. Bouw aan een veilige kinderclub

Bied een geestelijk thuis

06. Bied een geestelijk thuis voor moslims
07. Deel je geloof
08. Geloofsopbouw bij nieuwe gelovigen
10. Bied alle culturen een geestelijk thuis

Ken de bouwgrond

12. Ontdek de cultuur van de ander
13. Van cultuurverschillen naar samen thuis
14. Hulp bij trauma’s
15. In contact met Syriërs
16. In contact met Afghanen en Iraniërs
17. In contact met Eritreërs
18. Bouwen aan eenheid bij polarisatie
19. In contact met orthodoxe christenen

Contact met professionele bouwers

20. Minicursus asielprocedure
21. De IND gelooft de bekering niet. Hoe verder?
22. De advocaat in de asielprocedure
23. Help vluchtelingen zonder opvang

 

01. Bouw aan taalkennis. Door Everdien Koekoek

Elke vluchteling wil graag Nederlands leren. In een azc wordt er soms weinig aangeboden voor het leren van de taal. Hoe kun je vluchtelingen verder helpen? Ook als later de echte taallessen starten, is ondersteuning nog van groot belang. Wat houdt dit in? Hoe leer je iemand een taal? Je krijgt praktische tips, en informatie over goed bruikbaar materiaal.

Everdien Koekoek is in Zwolle actief betrokken bij taalondersteuning aan vluchtelingen.

02. Bouw aan contact met vrouwen. Door Trix van Leeuwen

Wat kun jij betekenen voor vrouwen die nieuw in Nederland zijn komen wonen? Misschien wonen ze nog in het azc of bij jou in de wijk. Hoe vind je aansluiting? Hoe bouw je aan contact? Wat kun je samen doen en voor elkaar betekenen? Wat heb je daar voor nodig en welke activiteiten kan je doen?

Trix van Leeuwen heeft contact met vluchtelingenvrouwen. Eerder werkte ze in Egypte waar ze ook met vrouwen contact had. Trix werkt bij Gave als vrouwenwerker.

03. Bouw aan contact met nieuwkomers in uw buurt. Door Deliana Heutink en Sjaak Verboom

Steeds meer vluchtelingen krijgen een plekje in een stad of dorp. Ze gaan aan de slag met inburgeren en ze leren de Nederlandse taal. Er komt veel op hen af. Persoonlijk contact is heel waardevol. Wil jij graag wat betekenen voor vluchtelingen bij jou in de wijk? Hoe leer je hen kennen? Hoe geef je jullie ontmoeting en vriendschap vorm?

Deliana Heutink heeft in hun Huizen veel contact met statushouders. Sjaak Verboom werkt bij Gave en richt zich o.a. op begeleiden van kerken en christenen rond contacten met statushouders.

04. Bouw aan een veilige kinderclub. Door Marnella Noordermeer

Op je kinderclub komen vluchtelingenkinderen met allerlei achtergronden. Welk gedrag zien we? Waar komt dit vandaan en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Je ontvangt achtergronden en informatie, maar gaat ook praktisch nadenken over het reilen en zeilen op de club.

Marnella Noordermeer is orthopedagoog en is al jaren betrokken bij de kinderclub van het asielzoekerscentrum in Katwijk aan zee.

06. Bied een geestelijk thuis voor moslims. Door Simon van Dijk

Veel moslims zijn op zoek naar vrede met God. Hoe kun jij hen helpen om die vrede bij Jezus Christus te vinden? Op welke manier sluit je aan bij wat moslims geloven? Wat maakt dat moslims geïnteresseerd raken in het christelijk geloof? In dit seminar leer je meer over de islam en hoe jij Gods liefde met moslims kan delen.

Simon van Dijk heeft veel contact met moslims en heeft ook meerdere malen gereisd naar islamitische landen.

07. Deel je geloof. Door Anette den Hollander

Het geloof is voor de meeste vluchtelingen belangrijk. Een gesprek over geloven is dan ook ‘normaal’. Maar hoe doe je dit op een positieve manier? Wat zijn obstakels die je tegen kunt komen? In dit seminar denken we hier met elkaar over na, zodat je handvatten krijgt om in daad en woord Gods liefde te laten zien.

Anette den Hollander heeft veel contact met vluchtelingen en ervaring in het delen van haar geloof. Anette geeft via Gave presentaties bij kerken en scholen.

08. Geloofsopbouw bij nieuwe gelovigen. Door Piet van Walsem

Wat heeft een vluchteling die christen is geworden nodig? Ze zijn opgegroeid in een andere geloofstraditie en hun nieuwe geloof is nog kwetsbaar. Daarom is het van groot belang om te leren wat het betekent om Jezus te volgen. Hoe kan je er voor zo iemand zijn en diegene helpen te groeien in zijn geloof? Je leert in dit seminar hoe geestelijke groei begeleid kan worden en wat je daarvoor nodig hebt.

Piet van Walsem heeft vele jaren vooral in het buitenland en ook in Nederland zich toegelegd om anderstaligen te discipelen.

10. Bied alle culturen een geestelijk thuis. Door ds. Bram Beute

Je staat als kerk open voor vluchtelingen. Maar hoe bied je als kerk een volwaardige plaats aan mensen uit diverse culturen? Hoe werk je aan gelijkwaardigheid en wederkerigheid? Als kerk wil je een geestelijk thuis bieden, maar wat zijn de drempels waar je dan tegenaan loopt en hoe ga je daar mee om?

Ds. Bram Beute is predikant in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk van Kampen. In de gemeente komen veel vluchtelingen.

12. Ontdek de cultuur van de ander. Door Rien van der Toorn

In het contact met vluchtelingen zal je regelmatig te maken krijgen met cultuurverschillen. Dit seminar geeft je meer inzicht in de cultuur van vluchtelingen. Wat zijn de verschillen? Hoe diep gaat dit? Hoe ga je hier op een goede manier mee om?

Rien van der Toorn heeft vele jaren ervaring rondom interculturele communicatie. Hij geeft trainingen hierover via Intercultural Impact. Voor de gemeente Leiden heeft hij een nieuwe inburgeringsmethode ontwikkeld.

13. Van cultuurverschillen naar samen thuis. Door Rien van der Toorn

Een seminar over cultuurverschillen, maar toegepast op de uitdaging hoe we vluchtelingen nadat ze een verblijfsstatus hebben ontvangen kunnen helpen een thuis te vinden. Hoe kunnen statushouders de Nederlandse cultuur leren begrijpen. In dit seminar zal je praktische tips ontvangen hoe vluchtelingen hierbij kunt helpen.

Rien van der Toorn heeft vele jaren ervaring rondom interculturele communicatie. Hij geeft trainingen hierover via Intercultural Impact. Voor de gemeente Leiden heeft hij een nieuwe inburgeringsmethode ontwikkeld.

14. Hulp bij trauma’s. Door Bert Nanninga

Veel vluchtelingen hebben een heftige tijd achter de rug. Oorlog, angst, bedreigingen en verschrikkelijke ervaringen hebben hun sporen getrokken. Als er trauma’s zijn opgelopen, kan dit leiden tot allerlei reacties. Dat kan zorgen voor onbegrip. Hoe herken je een trauma? Wat kun jij betekenen voor getraumatiseerde mensen?

Bert Nanninga heeft als psychiater veel ervaring met (getraumatiseerde) vluchtelingen en andere interculturele contacten.

15. In contact met Syriërs. Door Walid

Veel Syriërs vluchtten de afgelopen jaren naar Nederland. In dit seminar kijken we naar de leefwereld van Syriërs; de overeenkomsten, maar ook de grote verschillen. Er zijn Arabische moslims, Koerden, christenen, strijdende partijen. Welke invloed heeft de oorlog op hen, ook nu ze veilig in Nederland zijn? Hoe delen we met hen Gods liefde?

Walid is zelf een Syrische vluchteling. Hij is bijna drie jaar in Nederland en zal vanuit zijn ervaringen delen over Syriërs.

16. In contact met Afghanen en Iraniërs. Door Gijs van den Brink en Farah Masoumipoor

Naar Nederland vluchten al jaren lang veel mensen uit Afghanistan en Iran. Hoe is de situatie in hun thuisland en waar vluchten ze voor? Velen hebben een grote honger naar het Evangelie. Hoe kun je tot zegen zijn voor deze vluchtelingen? Hoe doen wij dat op Elim? Wat zijn aandachtspunten? Waar moet je als Nederlandse christen en kerk voor open staan?

Gijs van den Brink en Farah Masoumipoor betrokken bij de Elim gemeenschap in Doorn die voor meer dan de helft bestaat uit Iraniërs en Afghanen

17. In contact met Eritreërs. Door Feben Koppelaar-Yetbarek

Veel vluchtelingen uit Eritrea kwamen afgelopen jaren naar ons land. In dit seminar willen we inzoomen op dit volk: Wie zijn ze eigenlijk? Hoe krijg je contact met hen? Eritreeërs zijn voornamelijk (oosters) orthodox christen, maar wat geloven ze eigenlijk? Door dit seminar ontvang je informatie en praktische tips voor het contact met Eritreeërs.

Feben Koppelaar-Yetbarek komt uit Eritrea en woont bijna veertig jaar in Nederland. Feben is intensief betrokken geweest bij het begeleiden van Eritrese vluchtelingen voor VluchtelingenWerk.

18. Bouwen aan eenheid bij polarisatie. Door Jan Pieter Mostert

De ene christen zet zich volop in voor vluchtelingen. Een ander houdt zich verre en waarschuwt voor opkomst van islam in Europa. De een noemt de ander een naïeve christen, terwijl de ander verontwaardigd is en oordeelt: jij luistert niet naar God en hebt geen liefde voor de vreemdeling. De polarisatie gaat de kerk niet voorbij. Hoe gaan we hier wijs mee om? Hoe gooi je geen olie op het vuur, maar blijf je in verbinding?

Jan Pieter Mostert is directeur van Gave

19. In contact met orthodoxe christenen. Door Nada Nuri

Veel christelijke vluchtelingen uit Midden-Oosten en Eritrea komen uit de (oosters) orthodoxe traditie. In dit seminar worden overeenkomsten en verschillen besproken. Hoe beleven zij hun geloof? Wat is geloof en wat is cultuur? Ook naar hen is het belangrijk om Gods liefde in Jezus Christus te delen. Hoe doe je dit op een wijze manier?

Nada Nuri komt uit Irak en kent het orthodoxe geloof van binnenuit. Nada studeerde Midden-Oostenstudies en doet bij Gave aan onderzoekt en werkt mee aan lesmateriaal.

20. Minicursus asielprocedure. Door Gerina van Beugen en Alies Koetsier

Wat gebeurt er allemaal als iemand asiel aanvraagt in Nederland? Welke stappen moet hij doorlopen? In dit seminar leer je in grote lijnen hoe dat in elkaar steekt. Ook wordt uitgelegd wat de beroepsmogelijkheden zijn bij afwijzing van een asielaanvraag en wat voor hulp de juridische afdeling van Gave kan bieden.

Alies Koetsier is juridisch consultant bij Gave. De juridische afdeling van Gave helpt mensen op weg bij vragen rondom asielprocedures en ondersteunt inhoudelijk de procedures van christenen die te vrezen hebben voor geloofsvervolging.

Gerina van Beugen heeft juridisch recht gestudeerd en heeft haar stage bij Gave gevolgd op de juridische afdeling.

21. De IND gelooft de bekering niet. Hoe verder? Door Auke van der Helm, Marnix Visscher en Marco Vos

Een vluchteling wordt christen en loopt gevaar als hij terug zou moeten naar eigen land. De IND vindt zijn bekeringsverhaal ongeloofwaardig. Op welke manier kun je dan deze vluchteling ondersteunen? Hoe kan Gave hierbij helpen?

De seminarleiders werken bij de juridische afdeling van Gave. De juridische afdeling van helpt mensen op weg bij vragen rondom asielprocedures en ondersteunt inhoudelijk de procedures van christenen die te vrezen hebben voor geloofsvervolging.

22. De advocaat in de asielprocedure. Door Lineke Blijdorp

Iedere asielzoeker die een asielprocedure start, krijgt een asieladvocaat toegewezen. Hoe kan de advocaat de asielzoeker helpen op juridisch gebied? Waar loopt een advocaat tegenaan? Wat kun je als vrijwilliger verwachten van een advocaat?

Lineke Blijdorp is asieladvocaat en heeft ook veel ervaring met asiel-situaties waarin bekering een rol speelt.

23. Help vluchtelingen zonder opvang. Door Wilma Rozenga en Marieke Sillevis Smitt

Asielzoekers die uitgeprocedeerd raken mogen niet meer in de asielopvang verblijven. Maar wat als ze geen mogelijkheid zien om terug te keren naar hun eigen land? Of dat er kans is op een hernieuwd asielverzoek? Waar kunnen ze dan terecht voor hun verblijf? Wat kan je als kerk, of individu hierin betekenen?

Wilma Rozenga en Marieke Sillevis Smitt bieden bij Villa Vrede in Utrecht een plek voor menen zonder verblijfsvergunning.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world