Wil je als christen van betekenis zijn voor vluchtelingen? Gave organiseert op zaterdag 18 maart 2017 een landelijke trainingsdag "Grenzeloos ontmoeten" in Kampen voor iedereen die contact heeft of wil met vluchtelingen. 

Deze dag krijg je de kans om je te laten inspireren om Gods liefde door te geven aan vluchtelingen en leer je asielzoekers beter begrijpen. Het programma is geschikt voor vrijwilligers die contact hebben met vluchtelingen in het asielzoekerscentrum of een reguliere woning in de wijk.

Gor Khatchikyan, houdt een inspirerende toespraak. Gor komt uit ArmeniŽ en is in 1999 naar Nederland gevlucht. Nu is Gor een veelgevraagd spreker en auteur van het boek "Gelukzoeker". Verder zijn er drie seminar-rondes, een informatiemarkt en veel mogelijkheden voor ontmoeting met andere bezoekers. In de pauze zorgt Gave voor de lunch.

 9.30 ontvangst en koffie
 10.00 opening
  toespraak Gor Khatchikyan
  seminarronde 1
  lunch, ontmoeting en stands
 13.20 opening middagprogramma
  seminarronde 2
  seminarronde 3
 16.00 afsluitende borrel

  • Inspirerende toespraak door Gor Khatchikyan. Gor komt uit ArmeniŽ en is in 1999 naar Nederland gevlucht. Nu is Gor een veelgevraagd spreker en auteur van het boek "Gelukzoeker".
  • Ontmoeting en stands
  • Drie seminar keuzeprogramma's

Informatie

Locatie:Hoornbeeck College, Willem Hendrik Zwartallee 1, 8265 TZ Kampen
Tijd:9.30 uur inloop, 10.00 uur start programma, 16.00 uur einde programma
Bijdrage in de kosten:10 euro. Gave zorgt voor de lunch


 

Ontmoet de ander

1. Taalondersteuning aan vluchtelingen. Door Wikje van der Woude en Everdien Koekoek

Elke vluchteling wil graag Nederlands leren. In een azc wordt er soms weinig aangeboden voor het leren van de taal. Hoe kun je vluchtelingen verder helpen? Ook als later de echte taallessen starten, is ondersteuning nog van groot belang. Wat houdt dit in? Hoe leer je iemand een taal? Je krijgt praktische tips, en informatie over goed bruikbaar materiaal.

Wikje van der Woude en Everdien Koekoek zijn in Zwolle actief rondom taalondersteuning.

2. In contact met vrouwen. Door Marga Lok

Wat kun jij betekenen voor vrouwen die nieuw in Nederland zijn komen wonen? Misschien wonen ze nog in het azc of bij jou in de wijk. Hoe kun je met hen in contact komen? Hoe vind je aansluiting? Wat kun je samen doen en voor elkaar betekenen? Wat heb je daar voor nodig en welke activiteiten kan je doen?

Marga Lok heeft in Winsum veel contact met statushouders. Zij helpt hen met allerlei dingen. Hiervoor heeft ze de werkgroep Coming Home opgezet.

3. Ontmoet je nieuwe buren. Door Henk Bouma en Annemieke van den Dool

Steeds meer vluchtelingen krijgen een plekje in een stad of dorp. Ze gaan aan de slag met inburgeren en ze leren de Nederlandse taal. Er komt veel op hen af. Persoonlijk contact is heel waardevol. Wil jij graag wat betekenen voor vluchtelingen bij jou in de wijk? Hoe leer je hen kennen? Hoe geef je jullie ontmoeting en vriendschap vorm?

Henk Bouma is betrokken bij Huis van Vrede in Kanaleneiland in Utrecht. Hij heeft veel contact met zijn niet-Nederlandse buren.
Annemieke van den Dool is werkzaam bij Stichting Gave in de projectgroep ‘Welkom in de Wijk’ en als vrijwilligerscoŲrdinator in Lelystad.

4. Hoe krijg ik de kinderen op het puntje van hun stoel? Door Sandra van Sloten

Kinderen op het puntje van hun stoel...dat zien we graag! Als kinderen betrokken zijn, blijft het verhaal wat we vertellen beter hangen en begrijpen ze het ook meer. In dit seminar gaan we vooral lekker zelf aan de slag! Je krijgt spelenderwijs tips en trucs mee, hoe je gebruik kan maken van je stem, je mimiek en je hele lichaam om de kinderen een verhaal te vertellen.

Sandra van Sloten is werkzaam als lerares basisonderwijs. In haar vrije tijd speelt ze graag drama en heeft veel ervaring met het bedenken en opvoeren van sketches binnen de kerk.

5. Ontmoetingen met de bewoners van het azc. Door Marieke Visser

Maak kennis met de leefwereld van asielzoekers. Hoe ziet het leven eruit in een asielzoekerscentrum? Wat zijn de basisregels? Hoe kan je op bezoek bij asielzoekers? Waar hebben de bewoners van het azc behoefte aan? Wat kunnen kerken doen voor bewoners van azc (denk aan het starten van clubs)? In dit seminar krijg je inzicht in het leven van azc-bewoners en praktische tips hoe jij naast asielzoekers kunt staan.

Marieke Visser is actief als vrijwilliger rondom het azc in Luttelgeest. Zij heeft hier meerdere jaren ervaring.

6. Connectie met jongeren. Door Pieter Barten en Cali Kadionda.

In Nederland is een grote groep jonge vluchtelingen, onder andere alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Wat is de leefwereld van jonge vluchtelingen? Wat kun je voor hen betekenen? Hoe kun je jongerenactiviteiten vorm geven, specifiek met amv’s? Relatie is de basis van jongerenwerk. Hoe geef je dat vorm? Wat zijn behoeftes van amv’ers en hoe ziet hun leven er uit? In dit seminar gaan we in op jongerenwerk en lichten hierbij specifiek de leefwereld van alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit.

Pieter Barten, werkzaam bij Stichting gave, startte in verschillende steden en dorpen jongereninitiatieven op, genaamd Connect Us. Hier wil hij Nederlandse christenjongeren en vluchtelingjongeren aan elkaar verbinden.
Cali Kadionda is betrokken bij een interculturele kerkplanting en is zelf als minderjarige vluchteling naar Nederland gekomen. 

Deel je geloof

7. Deel Gods liefde met moslims. Door Marc

Veel moslims zijn op zoek naar vrede met God. Hoe kun jij hen helpen om die vrede bij Jezus Christus te vinden? Op welke manier sluit je aan bij wat moslims geloven? Wat maakt dat moslims geÔnteresseerd raken in het christelijk geloof? In dit seminar leer je meer over de islam en hoe jij Gods liefde met moslims kan delen.

Marc heeft veel contact met moslims en heeft ook meerdere malen gereisd naar islamitische landen.

8. Hoe praat je over je geloof? Door Anette Hollander

Het geloof is voor de meeste vluchtelingen belangrijk. Een gesprek over geloven is dan ook ‘normaal’. Maar hoe doe je dit op een positieve manier? Wat zijn obstakels die je tegen kunt komen? In dit seminar denken we hier met elkaar over na, zodat je handvatten krijgt om in daad en woord Gods liefde te laten zien.

Anette Hollander is al lang werkzaam bij Stichting Gave. Ze heeft veel contact met vluchtelingen en ervaring in het delen van haar geloof.

9. Nieuwe volgelingen van Jezus: geestelijke groei.

Wat heeft een vluchteling die christen is geworden nodig? Ze zijn opgegroeid in een andere geloofstraditie en hun nieuwe geloof is nog kwetsbaar. Daarom is het van groot belang om te leren wat het is om Jezus te volgen. Hoe kan je er voor zo iemand zijn en diegene helpen te groeien in zijn geloof? Je leert in dit seminar hoe geestelijke groei begeleidt kan worden en wat je daarvoor nodig hebt.

10. Bijbelstudie.

Hoe geef je een Bijbelstudie aan asielzoekers? Welke methodes zijn er en hoe pak je dit aan? Hoe ga je om met taalverschillen? Welk verschil is er tussen mannen en vrouwen die bijbelstudie geven? In dit seminar krijg je praktische tips om bijbelstudies te geven/houden met vluchtelingen.

11. Wat als iemand christen wordt of wil worden? Door Hans Euser

Veel vluchtelingen zijn op zoek naar ‘de waarheid’. In contacten merk je soms een bijzondere openheid en interesse voor het christelijk geloof. In dit seminar gaan we in op allerlei aspecten die dan belangrijk zijn. Hoe kun je iemand helpen in zijn zoektocht om christen worden? Hoe weet je of het geloof oprecht is? Wat als iemand zich wil laten dopen? 

Ken de achtergrond

12. Inburgering en kerkelijk werk. Door Rien van de Toorn

Een seminar over cultuurverschillen, maar toegepast op de actuele discussie hoe we statushouders en vluchtelingen kunnen helpen om de Nederlandse cultuur echt te begrijpen. In dit seminar zal u praktische tips ontvangen hoe vluchtelingen hierbij kunt helpen.

Rien van der Toorn heeft vele jaren ervaring rondom interculturele communicatie. Hij geeft trainingen hierover via InterCultural Impact. Voor de gemeente Leiden heeft hij een nieuwe inburgeringsmethode ontwikkeld.

13. De cultuur van de ander. Door Marije van den Berg

In het contact met vluchtelingen zal je regelmatig te maken krijgen met cultuurverschillen. Dit seminar geeft je meer inzicht in de cultuur van vluchtelingen. Wat zijn de verschillen? Hoe diep gaat dit? Hoe ga je hier op een goede manier mee om?

Marije van den Berg, werkzaam bij Stichting Gave, heeft veel ervaring rondom interculturele communicatie. Ze is betrokken bij een interculturele kerkplanting en heeft veel contacten met jongeren en vluchtelinggezinnen.

14. Trauma’s bij vluchtelingen. Door Johan Witmer

Veel vluchtelingen hebben een heftige tijd achter de rug. Oorlog, angst, bedreigingen en verschrikkelijke ervaringen hebben hun sporen getrokken. Als er trauma’s zijn opgelopen, kan dit leiden tot allerlei reacties. Dat kan zorgen voor onbegrip. Hoe herken je een trauma? Wat kun jij doen voor getraumatiseerde mensen? Tot hoever gaat dit dan?

Johan Witmer is psycholoog en gedurende zijn gehele leven werkzaam in de gezondheidszorg en de kerk. Zijn passie is dat mensen een warme plek hebben in de gemeenschap en daar herstel kunnen ervaren. Hij werkt daarom zowel met mensen persoonlijk als in groepen.

15. De SyriŽr: verscheurd door oorlog. Door Walid 

Een overweldigende meerderheid van de huidige vluchtelingenstroom komt uit SyriŽ. We kennen de beelden. In dit seminar kijken we naar de leefwereld van SyriŽrs; de overeenkomsten, maar ook de grote verschillen. Er zijn Arabische moslims, Koerden, christenen, strijdende partijen. Wie is de SyriŽr? Welke invloed heeft de oorlog op hem, ook nu hij veilig in Nederland is? Hoe delen we met hen Gods liefde?  
Dit seminar wordt in het engels gegeven.

Walid is zelf een Syrische vluchteling. Hij is bijna 2 jaar in Nederland en zal vanuit zijn ervaringen delen over de SyriŽr. Walid zal dit seminar in het Engels geven.

16. De EritreeŽr: wie is hij en hoe krijg ik contact? Door Hanna van Gemeren en Willemijn Vlot

Na SyriŽrs zijn de EritreeŽrs de grootste groep vluchtelingen van dit moment. In dit seminar willen we inzoomen op dit volk: Wie zijn ze eigenlijk? Hoe krijg je contact met hen? EritreeŽrs zijn voornamelijk (Oosters Orthodox) christen, maar wat geloven ze eigenlijk? Door dit seminar ontvang je informatie en praktische tips voor het contact met EritreeŽrs.

Hanna van Gemeren verdiept zich voor Stichting Gave in de Eritrese cultuur. Zo kan zij vrijwilligers handvatten geven voor hun contacten met EritreeŽrs.
Willemijn Vlot is werkzaam bij Stichting Gave als medewerker van de afdeling Kennis en de afdeling interculturele activiteiten.

17. Angst voor de islam. Door Dirk en Nel

De meerderheid van de vluchtelingen is moslim. De angst voor de islam in Nederland neemt toe. Hoe reŽel is deze angst? Hoe overwin je deze angst bij jezelf of anderen? Dit seminar helpt je om te zien wat moslims denken en geloven. Je krijgt handvatten om moslims te zien met de liefde van Jezus Christus.

Dirk en Nel werkten jaren onder moslims in Bangladesh en Afghanistan. Ze hebben bij terugkeer in Nederland de angst voor de Islam ervaren.

18. De orthodoxe christen. Door Gasi Gasparian en Marco Vos

Veel christelijke vluchtelingen komen uit de Oosters Orthodoxe traditie. In dit seminar worden overeenkomsten en verschillen besproken. Hoe beleven zij hun geloof? Wat is geloof en wat is cultuur? Hoe ga je om met deze christenen? Ook naar hen is het belangrijk om Gods liefde in Jezus Christus te delen. Hoe kun je dit op een positieve manier doen?

Gasi Gasparian is opgegroeid in de Armeens orthodoxe kerk. Samen met Marco Vos (medewerker Stichting Gave met bijna 15 jaar ervaring) zal hij uitleg geven over het oosters orthodoxe christendom. 

Ontdek het professionele kader

19. Hoe begeleidt COA haar bewoners? Door Ilja van Beekum en Marleen Goosen

Het COA zorgt voor de opvang van asielzoekers. Een gigantische klus in deze tijd met veel vluchtelingen. COA zorgt voor onder andere veiligheid, beheersbaarheid en leefbaarheid op de asiellocaties. Verder draagt COA zorg voor het begeleiden/ voorlichten van asielzoekers, verzorgen van activiteiten en verzorgen van weekgeld. In dit seminar zal het COA een toelichting geven op haar activiteiten en beleid. Hoe begeleidt zij de bewoners in het AZC?

Ilja van Beekum en Marleen Goosen zijn werkzaam bij het COA en zullen uitleggen hoe COA de bewoners in het asielzoekerscentrum begeleidt.

20. Uitgeprocedeerd! Wat nu? Door Helmer Roelofs

Niet iedere vluchteling krijgt een verblijfsvergunning. Het is zwaar als je in het contact met asielzoekers te maken krijgt met een ‘definitieve’ afwijzing. Wat doe je als iemand op straat komt te staan? Wanneer is iemand echt ‘uitgeprocedeerd'? Hoe ga je om met de behoefte aan onderdak, kleding en geld? Neem je mensen in huis? Wat zijn de mogelijkheden? In dit seminar komen deze vragen aan de orde.

Helmer Roelofs is werkzaam bij Stichting INLIA. INLIA heeft als doel het bieden van noodhulp aan (individuele) asielzoekers en het ondersteunen en adviseren van kerken in hun betrokkenheid bij en inzet voor asielzoekers in nood.

21. Wat doet VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Welke taken neemt VluchtelingenWerk op zich richting asielzoekers die in de asielprocedure zitten en hen die een verblijfsstatus hebben? Wat houdt de eigen verantwoordelijkheid van de vluchteling in? Hoe kun je als vrijwilliger vanuit de kerk lokaal samenwerken met VluchtelingenWerk?

22. Introductie asielprocedure. Door Alies Koetsier

De asielprocedure bestaat uit verschillende stappen en bij het doorlopen van die stappen verhuist een asielzoeker naar verschillende soorten opvang. In dit seminar wordt uitgelegd hoe dat in elkaar steekt. Ook wordt uitgelegd wat de beroepsmogelijkheden zijn bij afwijzing van een asielaanvraag en wat voor hulp de juridische afdeling van Gave kan bieden.

Alies Koetsier is juridisch medewerkster bij Stichting Gave. De juridische afdeling van Gave helpt mensen op weg bij vragen rondom asielprocedures en ondersteunt inhoudelijk de procedures van christenen die te vrezen hebben voor geloofsvervolging.

23. Wat zijn dilemma’s als politicus? Door Christina Wartamova

Een hoge instroom aan vluchtelingen? Is Nederland vol? Wie accepteer je wel en wie niet? Hoe maak je hiervoor beleid? Welke dilemma’s kom je tegen als politicus rondom het asielbeleid? En welke keuzes maak je politiek gezien rondom een goede inburgering?

Christina Wartamova is zelf Armeens vluchteling. Zij is betrokken bij de ChristenUnie en zal je meenemen in een aantal dilemma’s als politicus rondom het asielbeleid en inburgering.

 

 

Meld je aan voor de trainingsdag door onderstaand formulier in te vullen.

* = verplicht veld


Seminarkeuze
Je kan drie seminars volgen. Zie tabblad Seminars voor de omschrijvingen. Geef hieronder je voorkeur in prioriteitsvolgorde aan. De vierde optie gebruiken we als een ander seminar van je keuze wegvalt.


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bijdrage
Wij vragen een bijdrage in de kosten van de dag van 10 euro per persoon. Hoe wil je dit betalen?*


 


Contact asielzoekers
Heb je contact met asielzoekers, of ben je hierbij betrokken?


 


Verwachtingen
Wat verwacht je van de trainingsdag?


 


Weergave *
In het vervolg willen we u graag ons gratis magazine Weergave toesturen. Wilt u deze ontvangen?


 


Elektronische nieuwsbrief *
Wij sturen u graag vijf keer per jaar de elektronische nieuwsbrief met informatie en activiteiten m.b.t. vluchtelingen. Wilt u deze ontvangen?


 

 


Na aanmelden ontvang je een automatische reactie op het door jouw opgegeven e-mail adres. Ontvang je geen bevestiging, wellicht is onze e-mail dan in je spam-box terecht gekomen. Vind je hem daar ook niet, stuur dan een e-mail naar , wellicht is er iets mis gegaan met de aanmelding.

Nog meer bijeenkomsten bezoeken?

Steun financieel

Steun Gave in het werk onder vluchtelingen. Geef een gift.

Nog meer bijeenkomsten bezoeken?

Steun financieel

Steun Gave in het werk onder vluchtelingen. Geef een gift.

Nog meer bijeenkomsten bezoeken?

Steun financieel

Steun Gave in het werk onder vluchtelingen. Geef een gift.