Fondsenwerver

Gave is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Veel professionals hebben de weg naar Gave al gevonden. Gave groeit en voor deze groei is het nodig dat we beter inzicht krijgen in onze giften en ook meer christenen en kerken financieel betrekken bij onze visie.

De rol van fondsenwerver binnen Gave is een echte pioniersfunctie. We zoeken iemand, die zich geroepen voelt om als zendingspartner van Gave deze uitdagende baan in dit deel van Gods Koninkrijk op te pakken. Ben jij de persoon die God gaat gebruiken om dit belangrijke werk te promoten en fondsen te werven zodat onze activiteiten zich verder kunnen uitbreiden?

Doel

Het beheren en uitbouwen van de totale giftenstroom van Gave. 

Taken

 • Het onderhouden van het contact met de bestaande giftgevers (donateurs, Weergave-lezers, kerken, stichtingen, fondsen en bedrijven).
 • Het ontwikkelen van de fondsenwervingstrategie (in nauw overleg met de afdeling communicatie), in overeenstemming met het communicatieplan en de visie en cultuur van Gave.
 • Het werven van nieuwe giftgevers door:
  • Het opzetten van gerichte acties
  • Nieuwe (mogelijk ook persoonlijke) contacten leggen met grotere (potentiële) donoren
 • Het analyseren van de giftenstroom en segmenteren van de verschillende donateursgroepen.

Verantwoordelijkheden

 • De fondsenwerver is verantwoordelijk voor het totale beleid van de fondsenwerving. Ook is hij verantwoordelijk voor de (voortgangs-)rapportage en voor de fondsenwervende activiteiten. Hij legt hierover rekenschap af aan de directeur.

Bevoegdheden

 • De fondsenwerver zal in nauw overleg met de directeur, hoofd bedrijfsvoering en manager communicatie beslissingen nemen over de fondsenwerving. Binnen het afgesproken raamwerk heeft de fondsenwerver alle ruimte om de fondsenwerving binnen Gave verder te ontwikkelen.

Functie-eisen

 • Toegewijd christen
 • Groot gevoel voor communicatie/PR en het motiveren van mensen
 • Goed kunnen samenwerken
 • In staat om, samen met het team communicatie goed beleid te ontwikkelen
 • Cijfermatig inzicht
 • Durf en lef om stappen te ondernemen

 De plaats binnen de organisatie

 • De fondsenwerving valt direct onder de manager communicatie.

Het dienstverband

 • De fondsenwerver werkt minimaal 16 uur per week bij Gave.
 • De fondsenwerver functioneert vanuit het kantoor in Harderwijk. Wel wordt er verwacht dat hij ook relaties zal onderhouden in het land. Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden voor een deel van de werkzaamheden.
 • Gave-medewerkers ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten, maar krijgen geen regulier salaris. Medewerkers verrichten hun werkzaamheden vrijwillig of ontvangen salaris vanuit inkomsten uit een persoonlijke achterban. Als er voldoende inkomsten zijn vanuit de achterban om minimaal het wettelijke minimumloon conform de werkuren uit te betalen krijgt de medewerker een jaarcontract. Maximaal wordt vanuit de persoonlijke achterban een salaris ontvangen conform de van toepassing zijnde functieregeling en salarisschalen. Hier vind je meer informatie over leven van een eigen achterban.
 • De fondsenwerving is een belangrijk speerpunt voor Gave. Als blijkt dat er een goede medewerker is gevonden is Gave bereid om te investering in verdere opleiding – scholing voor deze functie.
 • Goede begeleiding en training voor de functie. Deze omvat o.a. vier trainingsdagen (bij aanvang) en regelmatig overleg in een team.

Voor meer informatie over de functie of de procedure kun je contact opnemen met de manager communicatie van Gave. Rien Bregman: 06-44058577 of rienbregman@gave.nl. Als je wilt solliciteren, stuur dan je cv en motivatiebrief naar personeel@gave.nl. Lees hier meer informatie over de sollicitatieprocedure.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world