Kinderwerker

Binnen Nederland zijn er momenteel 16 kinderclubs bij azc’s. Daarnaast krijgen steeds meer kinderclubs in de wijk te maken met vluchtelingenkinderen. Als kinderwerker rust je hen toe en zorg je voor de juiste ondersteuning. Daarnaast worden er regelmatig conferenties gehouden voor diverse taalgroepen. Dit jaar hebben we op vijf conferenties het kinderwerk verzorgd. Help jij mee om het kinderwerk verder uit te bouwen? 

Doel

 • Ondersteunen en uitbouwen van kinderclubs waar vluchtelingenkinderen komen.

Taken

 • Bijhouden relevante info op het gebied van kinderwerk.
 • Bestaande kinderclubs begeleiden waar nodig.
 • Nieuwe kinderclubs helpen met een opstart.
 • Toerusting organiseren en geven aan kinderwerkers (cursus/nieuwsbrief voor kinderwerkers etc).
 • Ondersteunende producten ontwikkelen.
 • Voeling houden met de doelgroep door het meedraaien in kinderwerk.
 • Organiseren van kinderwerk tijdens conferenties voor vluchtelingen.

 Verantwoordelijkheden

 • De kinderwerker is samen met een collega verantwoordelijk voor het kinderwerk.

Bevoegdheden

 • De kinderwerker is bevoegd om werkzaamheden die in het jaarplan zijn vastgelegd uit te voeren.

Kandidaatprofiel

 • Toegewijd christen en in staat tot interkerkelijk communiceren.
 • Hbo werk- en denkniveau.
 • Ervaring met vluchtelingenkinderen en kinderwerk.
 • Organisatorische en communicatieve vaardigheden.
 • Het verlangen om kinderen bekend te maken met het Evangelie.
 • Pro-actieve houding.

De plaats van de functie binnen de organisatie

 • De kinderwerker valt direct onder het hoofd kennis.

Dienstverband en arbeidsomstandigheden

 • De kindewerker werkt tussen de 16 en 24 uur per week.
 • De kinderwerker functioneert vanuit het kantoor in Harderwijk. Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden voor een deel van de werkzaamheden.
 • Gave-medewerkers ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten, maar krijgen geen regulier salaris. Medewerkers verrichten hun werkzaamheden vrijwillig of ontvangen salaris vanuit inkomsten uit een persoonlijke achterban. Als er voldoende inkomsten zijn vanuit de achterban om minimaal het wettelijke minimumloon conform de werkuren uit te betalen krijgt de medewerker een jaarcontract. Maximaal wordt vanuit de persoonlijke achterban een salaris ontvangen conform de van toepassing zijnde functieregeling en salarisschalen. Hier vind je meer informatie over leven van een eigen achterban.
 • Goede begeleiding en training voor de functie. Deze omvat o.a. vier trainingsdagen (bij aanvang) en regelmatig overleg in een team.

Voor meer informatie over de functie of de procedure kun je contact opnemen met hoofd kennis Anka von Lindheim: 06-37226370 of ankavonlindheim@gave.nl. Als je wilt solliciteren, stuur dan je cv en motivatiebrief naar personeel@gave.nl. Lees hier meer informatie over de sollicitatieprocedure.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world