Manager Veldwerk

Heb jij leidinggevende kwaliteiten? Kun jij omgaan met gepassioneerde medewerkers? Wij zoeken een nieuwe manager Veldwerk.

Als manager van het veldwerk geef je leiding aan alle teams die zich richten op het directe werk onder vluchtelingen. De manager van het veldwerk is eindverantwoordelijk voor het totale veldwerk binnen Gave. Een uitdagende klus dus! Bij Gave werk je in een informeel team met veel vrijheid om het veldwerk vorm te geven. Je maakt deel uit van het MT en denkt mee in de gehele beleidsvoering van de stichting.

Het veldwerk van Gave omvat alle teams die zich richten op het ‘directe’ werk onder vluchtelingen ons land. Het team Veldwerk bestaat uit meerdere teams waarvan de medewerkers ondersteunend zijn voor het werk vanuit lokale kerken en werkgroepen. Relatiemanagers, vrijwilligerscoördinatoren, jongerenwerkers, enz.. Hiernaast is er het team Interculturele activiteiten. Vanuit dit team zijn er diverse projecten die de verdieping van het contact tussen christenen en vluchtelingen als doel hebben (zoals jongerenkampen en Moeder- en-Kindweekenden). Ten slotte zijn er Cultuurgroepen, dit zijn teams die zich richten op specifieke activiteiten voor vluchtelingen van één land of cultuur.

Algemeen

 • De manager veldwerk is verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van de  teamcoördinatoren van het team Veldwerk. Ook geeft hij leiding aan het team interculturele activiteiten en de cultuurgroepen. De manager is daarmee eindverantwoordelijk voor het totale veldwerk van Gave. De manager begeleidt de teams  zodanig dat de doelstellingen, zoals vastgelegd in het jaarplan, worden gehaald. Ook bewaakt de manager de begroting.
 • De manager veldwerk valt direct onder de directeur en is onderdeel van het MT.

Verantwoordelijkheden

 • Leiding geven aan en het coachen van de teamcoördinatoren van het team Veldwerk en de teamleden van ‘interculturele activiteiten en cultuurgroepen’.
 • Verantwoordelijk voor het vertalen van de landelijke organisatiestrategie en jaardoelstellingen naar het veldwerk.
 • Verantwoordelijk voor het behalen van de kwalitatieve en financiële doelstellingen binnen het veldwerk.
 • Nieuwe teamcoördinatoren/teamleden inwerken.
 • Vergaderingen met de teamcoördinatoren/teams leiden.
 • Verantwoordelijk voor het onderhouden van de communicatielijnen tussen MT en het veldwerk.
 • Jaarplan opstellen voor het veldwerk vanuit de algemene jaardoelstellingen van Gave.
 • Contacten onderhouden en netwerken met organisaties die relevant zijn voor het veldwerk.
 • Financieel eindverantwoordelijk voor het veldwerk.

Kandidaatprofiel

 • Toegewijd christen en in staat tot interkerkelijk communiceren.
 • Hbo/academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring met leidinggeven aan professionals, ervaring met vrijwilligers en coachende stijl van leidinggeven zijn een pre.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Probleemoplossend vermogen.
 • Zowel mens- als ook taakgericht zijn.
 • Proactieve houding. 

Dienstverband en arbeidsomstandigheden

 • Om alle teams te leiden is er minimaal 24 uur per week nodig. Een contract van 16 uur per week is bespreekbaar. Dan leidt de manager alleen het team Veldwerk. De uren kunnen flexibel worden ingedeeld.
 • De manager Veldwerk functioneert vanuit het kantoor in Harderwijk. Wel wordt er van de manager verwacht dat hij ook relaties zal onderhouden in het land. Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden voor een deel van de werkzaamheden.
 • Gave-medewerkers ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten, maar krijgen geen regulier salaris. Medewerkers verrichten hun werkzaamheden vrijwillig of ontvangen salaris vanuit inkomsten uit een persoonlijke achterban. Als er voldoende inkomsten zijn vanuit de achterban om minimaal het wettelijke minimumloon conform de werkuren uit te betalen krijgt de medewerker een jaarcontract. Maximaal wordt vanuit de persoonlijke achterban een salaris ontvangen conform de van toepassing zijnde functieregeling en salarisschalen. Hier vind je meer informatie over leven van een eigen achterban.
 • Goede begeleiding en training voor de functie. Deze omvat o.a. vier trainingsdagen (bij aanvang) en regelmatig overleg in een team.

Voor meer informatie over de functie of de procedure kun je contact opnemen met de directeur van Gave. Jan Pieter Mostert 0341-460328, of janpietermostert@gave.nl. Als je wilt solliciteren, stuur dan je cv en motivatiebrief naar personeel@gave.nl. Lees hier meer informatie over de sollicitatieprocedure.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world