Vreemdelingendienst - buiten de boot

Zaterdag 20 juni organiseerden Gave en Tot Heil des Volks een 'Vreemdelingendienst'

Bijna 400 bezoekers maakten zaterdag in Harderwijk een indrukwekkende vluchtelingervaring mee, hoorden pijnlijke verhalen van vluchtelingen, baden tot God en zongen samen met Schrijvers voor Gerechtigheid mooie liederen. "Indrukwekkend", is de kortste samenvatting. Dankbaar dat we deze bijeenkomst samen met Tot Heil des Volks konden organiseren.