“Ik wil alles achter me laten”

Ik ben Dzjoeljetta Mamedova. 18 jaar geleden ben ik geboren in Bakou de hoofdstad van Azerbeidzjan. Mijn vader was moslim, mijn moeder is christen. Ondanks dat het bijna onmogelijk was wilde mijn moeder me graag een christelijke opvoeding geven. Ze bracht me 2x per week stiekem naar een kinderclub. Toen ik wat ouder werd en mijn vader niet meer leefde bezochten mijn moeder en ik geheime samenkomsten. Ik heb daar veel over God geleerd, maar ik had geen persoonlijke relatie met Hem. Ik voelde Zijn aanwezigheid niet in mijn leven. Ik wist eigenlijk niet wie God was.

Toen ik 13 jaar was zijn we naar Nederland gevlucht. Hier gekomen leefde ik zonder God en deed ik wat ik wilde. Totdat ik een uitnodiging kreeg voor een christelijk jongerenkamp. Dat kamp heeft mijn leven veranderd. Op dat kamp zag ik echte liefde en voelde ik dat mensen van mij hielden. Gewoon, zomaar… Mijn bijbelstudie leider vertelde mij over Jezus, dat Hij voor ons gestorven is aan het kruis en hoe Jezus je leven kan veranderen. Dat maakte veel indruk op mij. Niet diezelfde dag, maar later in die week was ik aan het bidden. En tijdens dat gebed vroeg ik of Jezus in mijn leven wilde komen. En ik voelde hťt, echt waar. De Heilige Geest raakte mijn hart aan. De leegte in mijn leven werd gevuld met Zijn liefde en genade. En vanaf toen veranderde mijn hele leven. Het is niet altijd makkelijk geweest. Ik heb mijn verleden, mijn oude leven achter me gelaten. Ik ging de bijbel ťcht lezen, bidden en probeerde om dichtbij God te leven. Het belangrijkste was dat ik zomaar van mensen kon houden, ik kon mensen vergeven en ze lief hebben, met de liefde van God.

Vandaag wil ik me laten dopen. Ik wil alles achter me laten. Mijn verleden, mijn pijn, mijn zonde. En ik verlang er naar om Gods kind te zijn. Om helemaal voor Hem te gaan leven. Om Hem elke dag van mijn leven, hoe mijn leven ook zal gaan en waar ik een plek van God ga krijgen, te volgen en om in Zijn kracht te leven voor Hem!!

Graag wil ik jullie Psalm 23 voorlezen. Deze psalm heb ik heel vaak gelezen, en gaf me kracht om door te gaan. Daarna wil ik een lied zingen. Dit lied heb ik vaak gezongen voor God en dat wil ik ook vandaag doen. “Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U”.

PSALM 23

1 Een psalm van David. De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; 2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; 3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij; Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 5 U richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis van de HERE verblijven tot in lengte van dagen.

Juicht voor de Heer (opw. 461)

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Refrein:
Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U!

27 maart 2005