“Ik proef de liefde van God door mensen”

“De liefde die wij ontvingen van Nederlandse christenen, kwam van een kant. Ze hebben ons lief, ongeacht wie we zijn. Net zoals God ons liefheeft.” Dit trof de Afghaanse Ebrahim en zijn vrouw Laila zo diep dat ze gingen nadenken over God en uiteindelijk tot geloof kwamen. “Ik weet het nu zeker,” zegt Ebrahim. “God is een God van liefde. Hij is een Vader van ons allemaal. Op het juiste moment heeft Hij gelovige mensen op ons pad gebracht. En nu mogen wij anderen op weg helpen.”

Laila Mohammadi en haar man Ebrahim leerden God kennen in een pinkstergemeente in Den Bosch. Inmiddels wonen ze in Friesland, in een appartementje in het asielzoekerscentrum Burgum. Vorige week is Laila gedoopt, in haar gemeente in Den Bosch. Tijdens de doopdienst zong ze een lied over haar geloof in een God die haar wonden geneest en over de liefde. Ze laat de opname horen op haar mobiel. De tranen klinken door in haar stem. 

Lachen
“De doopdienst was bijzonder. Ik was heel blij om daar te zijn, tussen onze broeders en zusters. Ik moest de hele tijd lachen, maar dat had ik zelf niet in de gaten,” vertelt Laila. “De doop is belangrijk, maar nog belangrijker is het uitdragen van het geloof. We kunnen de woorden nu in de praktijk brengen.” Ze krijgt daarbij volop steun van vrijwilligers Tietsje en Geert Wiersma. Sinds Laila en Ebrahim in Burgum verblijven, hebben ze contact met dit echtpaar. Geert komt bij hen thuis om bijbelstudie te geven. En Laila bezoekt vrouwenochtenden die in een aantal kerken samen organiseren. 

Nieuwsgierig naar Jezus
Het is nog maar een jaar geleden dat Laila en Ebrahim in aanraking kwamen met christenen in Nederland. Ebrahim had zich in Afghanistan al verdiept in het christendom. In de noodopvang in Den Bosch ontmoette hij iemand die hem in contact bracht met de kerk. Uiteindelijk leerde het echtpaar pastor Robert kennen, voorganger van de pinkstergemeente in Den Bosch. “Met de mensen in Den Bosch hadden we fijn contact,” vertelt Ebrahim. “Niet alleen met pastor Robert, maar ook met de gemeenteleden. We voelden ons echt thuis in die gemeente. Door hen hebben we de liefde van God leren kennen. Je proeft die liefde door mensen heen.” Ebrahim raakte nieuwsgierig naar de drijfveer van de mensen die zo liefdevol met hen omgingen. Pastor Robert leerde hem lezen en schrijven, zodat hij zelf de Bijbel kon lezen. Dit jaar heeft Ebrahim zich laten dopen.
Steeds als Ebrahim samen met pastor Robert de Bijbel bestudeerde, luisterde Laila mee. “Ik zag Ebrahim veranderen. Hij ging anders met mij en onze kinderen om. Hij had meer rust en werd een vredestichter. Dat maakte mij nieuwsgierig naar Jezus.” vertelt ze. Ook Laila ging in de Bijbel studeren en kwam een paar maanden later tot geloof.

Leiding van God
De vrijheid om zelf te kiezen hebben Laila en Ebrahim in hun vaderland nooit gekend. Laila: “In Afghanistan had ik het erg moeilijk. Als vrouw heb je geen rechten vanwege de religie en de overheid. Ik werd uitgehuwelijkt door mijn familie en mocht niet zonder begeleiding van een man naar buiten. Ook moest ik een boerka dragen. Ik leefde altijd onder druk.” Dat Ebrahim interesse ging tonen in het christelijk geloof, maakt het leven voor haar niet makkelijker. “Eerst werd ik gedwongen om met deze man te trouwen. Maar ineens probeerde mijn familie mij te dwingen om hem te verlaten. Het is leiding van God dat we bij elkaar gebleven zijn en hier nu samen in Nederland wonen.” 

Een nieuw leven
Hier in Nederland doen Ebrahim en Laila wat in Afghanistan onmogelijk was. Elke vrijdagavond geeft het echtpaar bijbelstudie aan jonge gelovigen bij hun thuis. Regelmatig worden ook moslims uitgenodigd om de studies bij te wonen. Ze ontmoeten christenen en ervaren de liefde van Jezus Christus. Ebrahim sluit af: “Als je in de Bijbel leest wat Jezus voor ons heeft gedaan, motiveert ons dat om Zijn voorbeeld te volgen en mensen te helpen.”

Tekst: Carola Breukelman
Foto’s: Alida Stuut

Uit: Weergave, december 2016