Afghaanse Kamila leert Jezus volgen

Ze was als moslim Afghanistan ontvlucht en eigenlijk wist Kamila maar heel weinig van het christendom. In de opvang van Andijk kreeg Kamila contact met een Nederlandse vrouw uit een plaatselijke kerk. Tiny Ruiter bezocht haar trouw maar zette haar pas echt aan het denken toen ze iets deed wat geen enkele landgenoot had gedaan. Tiny en anderen van de kerk bezochten een Afghaanse jongen met open TBC.
Wat andere Afghanen niet durfden, deden die christenen wel. Ze besloot om de Bijbel in Farsi die Tiny gegeven had, nu maar eens echt goed te lezen. Terwijl de woorden van Jezus zijn uitwerking niet misten, gebeurde er nog iets dat haar pas echt overtuigde van Jezus’ macht. Het centrum in Andijk zou gaan sluiten en Kamila wilde dolgraag in de buurt van Beverwijk komen, dicht bij de bekende bazaar. Er was daar geen asielzoekerscentrum en voorkeur voor overplaatsing is bo-vendien streng gebonden aan eerstegraads familiebanden in de betreffende plaats, die Kamila niet had. Dus die mogelijkheid was vrijwel uitgesloten. Ze besloot het toch te vragen, aan de Jezus van de christenen. Tiny nodigde haar uit voor bidstond van de kerk, Kamila ging mee en deed haar gebedsverzoek.

Nog geen twee uur later, Kamila was net terug in het AZC, kwam iemand van de COA met wel heel bijzonder nieuws: er zou een nieuw centrum worden geopend in Heemskerk en hoewel eigenlijk pas na twee weken dit nieuws aan Kamilia verteld zou worden, dacht men dat het goed was het nu alvast mee te delen: zij mocht daar naartoe. Pal naast Beverwijk! Kamila wist het nu zeker: Jezus leeft echt!

Trauma’s

In Heemskerk leerde Kamila de familie Verschoor en andere christenen kennen. Na verloop van tijd werd ze gedoopt in deze Pinkstergemeente van Heemskerk. Echter haar pro-blemen waren daarmee niet zomaar opgelost. De trauma's die ze had opgelopen in Afghanistan kwamen pas tijdens de lange procedure in Nederland in alle hevigheid naar boven. Bovendien verergerde de onterechte beschuldiging door de IND dat Kamila betrokken zou zijn geweest bij de schending van mensenrechten haar psychische problemen. Intensieve behandeling in het traumacentrum van Noordwijkerhout volgde. Door alle problemen heen hield ze echter vast aan de Heere Jezus die haar had laten zien dat Hij leefde. Daarbij was de liefde die ze ontving van haar gemeente in Heemskerk een grote steun, alsook de ontmoeting met een Farsi sprekende christin.

Discipelschap

Kamila ontmoette de Iraanse Sara op een bijeenkomst van Afghaanse christenen en later weer tijdens een bezoekje in het traumacentrum. Doordat de twee dicht bij elkaar woon-den ontstond er een hechte relatie waarbij Kamila steeds meer leerde te delen van de bittere herinneringen uit het verleden, zelfs zaken die de therapeuten van het trauma-centrum nooit te horen kregen. Daarnaast ontving Kamila in deze relatie de discipelschap in haar eigen taal en culturele context die ze zo hard nodig had. Ze leerde over vergeving, bevrijding en vernieuwing van denken.

Ooit dacht Kamila dat ze een keer de Bijbel had gelezen en ze het nu wel kende. Maar pas toen ze mee ging doen aan een discipelschapstraining van een jaar lang elke maand een weekend in de buurt van Haarlem, merkte ze hoe weinig ze wist. IJverig heeft ze alle lessen uitgeschreven en het huis-werk met behulp van DVD's gedaan. Lang-zaam is ook haar inzet voor haar landgenoten gegroeid. Ze heeft zich nooit geschaamd voor haar christen zijn, alle Afghanen mochten het weten. Nu haar geloof versterkt is, beginnen sommige Afghanen haar ook meer te bevragen wat ze precies gelooft.

De Bijbel die Kamila kreeg van Tiny in Andijk heeft ze nog steeds. Nu leest ze er niet alleen in, ze leeft er ook uit.

(Weergave, juni 2006, Rien van der Toom)