Vluchteling in Europa

Niet alleen in Nederland zijn er vluchtelingen. In heel Europa komen ze voor. En, gelukkig, in heel Europa zijn er ook christenen die de vluchtelingen met Woord en daad helpen. Sinds kort heeft Gave contact met International Teams (IT). IT is een internationale zendingsorganisatie, die zich onder andere richt op vluchtelingen in Groot-BrittanniŽ, Griekenland en Oostenrijk. Uit dit laatste land volgt nu een getuigenis. De problemen die je tegenkomt onder vluchtelingen, zijn blijkbaar overal gelijk. Gelukkig de oplossing ook! Het verhaal van Godfrey.

We hebben voor Godfrey, een vluchteling uit Uganda, gebeden vanaf de tijd dat hij in oktober in Oostenrijk aankwam. We hebben intens gebeden toen hij op een koude november-morgen uit het vluchtelingenciruit werd geworpen of God tussenbeide wilde komen...en dat deed Hij. Godfrey werd opnieuw toegelaten in het vluchtelingencircuit. Godfrey was nu terug in het vluchtelingencircuit, maar nog steeds gescheiden van de God van het leven. We baden voor hem terwijl hij uit de Bijbel las en over het Evangelie nadacht. Ik vroeg me af of God zijn ogen zou openen en zijn hart zou overgeven voor de overweldigende realiteit van het Evangelie… en dat deed God. Godfrey omhelsde Jezus als zijn Redder en Heere enkele weken voor het Kerstfeest. Het nieuwe jaar kwam met het slechtste nieuws wat je je in kunt denken. Godfrey ontving het nieuws via een fax die hij ontving toen hij naar een bijbelstudie kwam van een zendingsstation van International Teams. Zijn dochter, die net als Godfreys vrouw als vluchteling in Kenya verbleef, was aan malaria overleden. Honderd dollar zou haar waarschijnlijk de medische zorg hebben kunnen bieden die nodig was om haar te redden. Maar niemand wist dit op tijd om nog te kunnen helpen. Zijn dochter stierf op haar vierde verjaardag. Geen van haar ouders kon naar Uganda gaan voor de begrafenis. We baden voor Godfrey en zijn vrouw, terwijl we ons afvroegen of God Hem de troost en de kracht en het geloof zou geven die hij nodig had om in dit dal te volharden... en dat heeft onze God gedaan. Godfrey staat klaar om te getuigen van Gods goedheid en trouw in de donkerste momenten in iemands leven. Inmiddels heeft Godfrey asiel gekregen in Oostenrijk. Er wordt nu gekeken of zijn vrouw zich bij hem kan voegen. Elke week reist Godfrey een paar keer ruim een uur met de bus, om zijn mede-vluchtelingen over de liefde van de Heere Jezus te vertellen.

Irakees

Gave is dankbaar voor het langzaam groeiende aantal internationale contacten. Onderling infor-matie en manieren van werken uitwisselen helpt ons om het eigen werk nog beter te kunnen doen. En soms is het effect wel heel bijzonder. Zo was er bij International Teams een tot geloof gekomen Irakees die met hen meewerkte in Griekenland. Door omstandigheden moest hij verder vluchten. Maar door het contact tussen IT en Gave, kon hij vanaf de eerste week van zijn verblijf in Nederland mede-christenen ontmoeten. Inmiddels heeft hij ook in zijn Nederlandse asielzoekerscentrum een bijbelstudiegroep met 25 bezoekers.

(Weergave, maart 1999)