Vluchtelingengebedsdag

Ieder jaar organiseert Gave de vluchtelingengebedsdag. Deze is voor of na de Wereldvluchtelingendag op 20 juni.

Wereldwijd bidden christenen voor (het werk onder) vluchtelingen. Voor Gods zegen voor de vluchtelingen en de christenen die contact met hen hebben. Ook op een ander moment in het jaar kunt u in uw gemeente aandacht geven aan (gebed) voor vluchtelingen.

Dit kunt u doen:

 1. Zelf bidden voor vluchtelingen. 
 2. Uw kerk(leiding) vragen om
  - regelmatig gebed in de dienst voor asielzoekers
  - een keer in het jaar een themadienst of iets dergelijks over asielzoekers te houden. Als de liturgie het toelaat, kan er een asielzoeker worden uitgenodigd die zijn/haar getuigenis vertelt. Dit spreekt erg aan en helpt gemeenteleden om betrokken te raken bij vluchtelingen. Ook kan een medewerker van Gave in (een deel van) de dienst spreken. Wij helpen u hier graag bij. U kunt ook een 'papieren' getuigenis gebruiken in de dienst. Hier vindt u een overzicht.

Preekschetsen

 1. Roeping voor de kerk
 2. Door gastvrijheid Gods genade laten zien
 3. Vreemdelingen welkom in de tempel
 4. Zwerver en vluchteling
 5. Preek van ds. A.J. Mouw over Jesaja 58

Achtergrond

De Vluchtelingengebedsdag is bedoeld om kerken bewust te maken van het belang om te bidden voor vluchtelingen en het vluchtelingenwerk in Nederland. Jaarlijks organiseert de UNHCR de Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Gave hoopt dat kerken en individuele christenen de uitnodiging aannemen en tijd apart zetten om te bidden voor de vluchtelingen wereldwijd en meer specifiek voor de asielzoekers in Nederland. De Vluchtelingengebedsdag is een initiatief van het platform Refugee Highway Partnership en wordt door organisaties uit diverse landen gedragen.