Vluchtelingengebedsdag

Zondag 25 juni is de vluchtelingengebedsdag. Deze valt een paar dagen na de Wereldvluchtelingendag (van UNHCR) op 20 juni.

Wereldwijd bidden christenen voor (het werk onder) vluchtelingen. Voor Gods zegen voor de vluchtelingen en de christenen die contact met hen hebben. Ook op een ander moment in het jaar kunt u in uw gemeente aandacht geven aan (gebed) voor vluchtelingen.

Dit kunt u doen:

 1. Zelf bidden voor vluchtelingen. 
 2. Uw kerk(leiding) vragen om regelmatig gebed in de dienst voor asielzoekers
 3. Uw kerk(leiding) vragen of zondag 25 juni in of rond de kerkdienst er gebeden wordt voor asielzoekers en of er op een andere manier aandacht aan wordt gegeven door bijvoorbeeld een themadienst te organiseren. Als de liturgie het toelaat, kan er een asielzoeker worden uitgenodigd die zijn getuigenis vertelt. Dit spreekt vaak erg aan, omdat gemeenteleden dan een tastbaar beeld krijgen en zo betrokken raken bij waar voor gebeden wordt. Ook kan een medewerker van Gave (een deel van) de dienst vullen. Wij helpen u hier graag bij. U kunt ook een verhaal gebruiken vanuit onze website.
 4. Gave heeft een gebedsboekenlegger ontwikkeld, die u hier gratis kan bestellen.
 5. U kunt ook onze Powerpoint gebruiken met gebedspunten.
 6. Materialen voor de Vluchtelingengebedsdag (ontwikkeld door Refugee Highway Partnership)
   

Preekschetsen

 1. Roeping voor de kerk
 2. Door gastvrijheid Gods genade laten zien
 3. Vreemdelingen welkom in de tempel
 4. Zwerver en vluchteling
 5. Preek over Jesaja 58
 6. Preekschets en preekhandreiking bij Stilstaan bij de vluchteling (ds. Jos Douma)

Kinderwerk

Achtergrond

De Vluchtelingengebedsdag is bedoeld om kerken bewust te maken van het belang om te bidden voor vluchtelingen en het vluchtelingenwerk in Nederland. Jaarlijks organiseert de UNHCR de Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Gave hoopt dat kerken en individuele christenen de uitnodiging aannemen en tijd apart zetten om te bidden voor de vluchtelingen wereldwijd en meer specifiek voor de asielzoekers in Nederland. De Vluchtelingengebedsdag is een initiatief van het platform Refugee Highway Partnership en wordt door organisaties uit diverse landen gedragen.