Opbouw eigen achterban 

De meeste medewerkers van Gave leven van een eigen achterban. De overige medewerkers hebben naast Gave een andere baan, of verkrijgen op een andere manier inkomsten. Medewerkers met een achterban krijgen net als bij andere werkgevers een salaris. De benodigde gelden voor dit salaris worden niet door Gave bij elkaar gebracht, maar door een eigen achterban. Deze achterban bestaat uit mensen, die achter het werk van Gave en van die desbetreffende persoon staan en meeleven met gebed en giften.

Met een eigen periodieke nieuwsbrief wordt de achterban op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de medewerker. Om de medewerker te helpen bij het werven van financiŽle steun, gebed en overige support heeft iedere medewerker een eigen achterbancomitť. Giften die via de achterban worden gegeven zijn aftrekbaar van de belasting.

Gave heeft vanaf de oprichting gekozen voor dit financiŽle systeem om hiermee de druk van het werven van fondsen te verdelen over een grotere groep mensen. Het is niet meer of minder bijbels dan ieder ander systeem wat je als organisatie zou gebruiken om de benodigde financiŽn voor het werk bij elkaar te krijgen. Wel is het zo er bij dit systeem er een sterkere betrokkenheid is tussen medewerker en de gever.

Wat is nodig om achterban op te bouwen?

De stap om te gaan leven van een achterban is voor bijna iedereen een spannende keuze. De volgende aspecten kunnen je hierbij helpen:

  1. Zoek naar Gods leiding (gebed, bijbellezen, advies van anderen) in het sollicitatieproces. Wanneer je er van overtuigd bent dat Gods plek voor jou bij Gave is, is het ook makkelijker om Hem te vertrouwen dat Hij in de financiŽn zal voorzien.
  2. Durf te leven in afhankelijkheid van je Hemelse Vader. Hij die jouw leven kent, voor de musjes zorgt, zal jou niet loslaten. Juist als je Hem vertrouwt geef je Hem de eer. Voor Petrus was het ook spannend om op het water te gaan lopen, maar zolang hij zijn oog op Jezus had gericht ging het goed. (Matth. 6:25-33, Matth. 14: 29)
  3. Durf ook afhankelijk te zijn van anderen. Durf je anderen te vragen om jou te helpen bij de uitvoering van de zendingsopdracht? Eigenlijk is het je taak zendingspartners te werven. Wil je de drempel over van mensenvrees, of zijn er andere blokkades waar je overheen moet? Vraag anderen om mee te doen met deze zendingsopdracht. Om mee te werken in een achterbancomitť, of als achterbanlid voor financiŽle steun.
  4. Is je netwerk voldoende groot om hieruit een achterban op te bouwen? Als je bijvoorbeeld net verhuisd bent of van kerkelijke gemeente bent veranderd, kan dit negatieve invloed hebben op het aantal mensen dat positief zal reageren.

Als je vragen hebt wil Gave je graag helpen en adviseren bij het opbouwen van een achterban. Neem daarvoor contact op met de personeelsfunctionaris, 0341-460328.